Původně činila dotace ministerstva 58 milionů 680 tisíc korun. Na přelomu července a srpna obdrželo město změnu rozhodnutí, podle něhož je finanční injekce navýšena o 15 milionů a 661 tisíc korun. Výsledná částka, kterou město získá, tudíž činí 74 milionů 341 tisíc korun.

Peníze ze státního rozpočtu jsou určené na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle nového zákona o sociálních službách. Minulý týden tudíž zbýval poslední krok – schválit přijetí navýšené dotace na jednání zastupitelů. Nebyl důvod peníze nepřijmout, a tak pro navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku více než 15,6 milionu korun zvedlo ruku všech osmadvacet přítomných zastupitelů.