Mnichovo Hradiště nově rozšířilo dotační program o oblast životního prostředí. Ten funguje už od roku 2016 a díky němu jsou sponzorovány různé akce pro veřejnost, činnost spolků a sportovních klubů i další projekty. Nový program by měl vyřešit dva velmi časté problémy, a to nedostatek užitkové vody v období sucha a přeplňování kanalizace.

Ve městě se zvětšuje míra zpevněných ploch, navíc přívalové deště jsou v posledních letech častější a intenzivnější, proto se město rozhodlo problém vyřešit. „Z hydrotechnické studie Přemyslovy ulice vyplynulo, že polovina srážkových vod odtékajících do kanalizačního systému pochází ze soukromých pozemků, střech a zpevněných ploch podél ulice,“ uvedl pro web města místostarosta Jan Mareš. Z toho vyplývá, že obyvatelé města často nemají dostatečně vyřešen odtok dešťové vody ze svých domů.

Jihozápad Mnichova Hradiště je ohrožen nejvíce, jelikož při přívalových deštích přetéká kanalizace a není výjimkou, že dojde k zaplavení sklepů.

Město mělo na výběr několik možností, jak se s problémem vypořádat. Jednou z nich bylo přenechání řešení v rukách obyvatel. Princip je jednoduchý – každý by měl zodpovědnost za sbírání dešťové vody a její následné využívání. Mnichovo Hradiště se rozhodlo jít touto cestou, i vzhledem k tomu, že druhá možnost, která by zahrnovala přestavbu stokové sítě, by byla finančně i časově náročná.

Motivace k přebrání zodpovědnosti je vysoká. V rámci dotačního programu mohou obyvatelé získat až 20 000 korun. V červnu tohoto příspěvku využila první majitelka nemovitosti, která upravila okapy, pořídila si nádrž na vodu a od města získala 5 400 korun. Obyvatelé se nemusí bát vysoké míry stavebních úprav. Často stačí pouze upravit okapový systém a pořídit nádobu, do které bude dešťová voda odtékat. Kromě finančního příspěvku získají i dostatek dešťové vody, což ocení především zahrádkáři nejen během období sucha.

Podání žádosti o finanční podporu je jednoduché. Stačí být fyzickou či právnickou osobou, která ve městě vykonává veřejně prospěšnou činnost. Ta sepíše písemnou žádost, přiloží fotodokumentaci, popíše a zakreslí úpravy. Příspěvek činí 200 Kč na metr čtvereční plochy. Poté záleží jen na majiteli nemovitosti, jak velkou stavební úpravu udělá.

Úsporný program má však ještě jednu výhodu. „Pokud se nám podaří předcházet přeplňování jednotné stokové sítě, bude to znamenat rovněž menší náklady pro provozovatele kanalizace, což se bude pozitivně promítat do ceny stočného,“ uvedl Jan Mareš. Obyvatelé Mnichova Hradiště tak vyřešením jednoho palčivého problému získají mnoho výhod.

Mohlo by vás zajímat: Nová lávka architekta Pleskota u Mnichova Hradiště otvírá bránu do Českého ráje

U Mnichova Hradiště otevřeli nový mostek přes dálnici, který otevírá cestu do Českého ráje. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický