Dospávací jednotka navazuje na centrální operační sály, čímž dojde k minimalizaci vzniku pooperačních komplikací u pacientů. Například při krvácení bude možné ihned revidovat operační ránu a tím eliminovat riziko zvýšených krevních ztrát.

Jednotka je vybavena novou moderní zdravotnickou technikou, která ihned upozorní na případné pooperační komplikace. Zdravotnický personál bude neustále v bezprostředním kontaktu s operovanými pacienty. Významným způsobem se tak eliminuje riziko zhoršení stavu pacienta, ať už jde o ohrožení života, zdravotní komplikace s trvalými následky nebo případné prodloužení doby hospitalizace.

Zajímavostí je, že dospávací jednotka vznikla ve zcela novém prostoru v patře, který vznikl jako tunel spojující dvě budovy. Výhodou je, že se jedná o zcela samostatnou jednotku, kterou lze v případě potřeby izolovat od ostatního provozu nemocnice, čímž může vzniknout například samostatná infekční jednotka intenzivní péče s deseti lůžky. Takovou izolační jednotku do této doby Klaudiánova nemocnice neměla. V uplynulých letech se během covidové pandemie ukázala nutnost těchto intenzivních lůžek.

„Jsem velice ráda, že se středočeským nemocnicím, v tomto případě mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici, daří pokračovat v modernizaci a jsou uskutečňovány projekty, které jednoznačně přispívají ke zvyšování kvality poskytované péče. Stejně tak je nutné ocenit snahu a úspěchy samotné nemocnice nacházet a využívat finanční zdroje z dotačních programů EU, jako je tomu v tomto případě,“ řekla Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

„Zejména oceňuji promyšlenost celého projektu. Tato nová jednotka nejenže svým umístěním, kdy přímo navazuje na operační sály, snižuje riziko vzniku pooperačních komplikací, ale v případě potřeby je možné tuto jednotku zcela izolovat a může zde vzniknout například samostatná infekční jednotka intenzivní péče, což jak si dnes již všichni uvědomujeme, má jednoznačně svůj smysl,“ řekl Pavel Pavlík, náměstek hejtmanky Středočeského kraje.

„Daří se nám opět zkvalitnit péči o naše pacienty – tímto projektem dojde k modernizaci a zvýšení připravenosti na mimořádné události, jakými byla právě epidemie covid-19. Zejména na odděleních JIP, ARO, operačních sálech a také v návaznosti na urgentní příjem nemocnice,“ řekl Ladislav Řípa, předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho celkové náklady včetně vybavení jsou 56 milionů korun (z toho stavební práce představují 47,2 milionů korun).

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.