Řízení provozu z části převezme dopravní ústředna, která bude reagovat na aktuální situace. Systém umožní také například rychlejší průjezd vozům hasičů, záchranky či policistů, kteří si mohou při jízdě zajistit na semaforech takzvanou zelenou vlnu. Podobně si budou moci pomoci i autobusy hromadné dopravy. Křižovatky budou vybaveny kamerami, což bude mít neblahý dopad na ty, kteří jezdí na červenou. Na řadu přijdou pokuty.

Budování systému nazvaného telematika jde do finiše. Do konce letošního roku bude 24 nejdůležitějších světelně řízených křižovatek v Mladé Boleslavi řízeno dopravní ústřednou. „Od 15. prosince bude spuštěna první etapa testovacího provozu a během prvních tří měsíců roku 2023 bude nový systém sbírat potřebná data a budou se dolaďovat technologie a systémy řízení provozu,“ uvedl primátor Raduan Nwelati (ODS).

Za průjezd na červenou šoféři zaplatí

Všechny dotčené křižovatky jsou nově vybaveny kamerovým systémem městské policie. Na křižovatkách u Tesca a Olympie budou technologie, které automaticky zaznamenají průjezd řidičů na červenou. „Z našich dat vyplývá, že právě na červenou jezdí až nečekaně velké množství řidičů. Budeme se snažit všechny varovat, že nově za tyto průjezdy na červenou, které systém zaznamená, budou pokutováni,“ vysvětlil primátor.

Polovina křižovatek bude vybavena technologií, která v případě potřeby umožní bezproblémový a rychlý průjezd vozů integrovaného záchranného systému. Na nejvýznamnějších silnicích jsou osazeny strategické detektory, které vyhodnocují hustotu provozu i průjezdnost křižovatek.

Plynulejší průjezd městem

Nová technologie bude umět dynamicky řídit dopravní systém celého města. Dopravní ústředna bude sbírat data a upravovat režim jednotlivých křižovatek, aby se nevytvářely kolony a průjezd městem byl co nejvíce plynulý. V případě mimořádných událostí či například havárii na dálnici bude ústředna umět změnit průjezdnost tak, aby ve městě nedocházelo ke kolapsovým stavům. Systém se bude také řídit časovým plánem a například v kritických dobách při odpoledním střídání směn v automobilce dokáže přizpůsobit průjezd křižovatkami tak, aby nedocházelo ke zbytečným kolapsům. Všech 24 křižovatek je osazeno novými tlačítky pro chodce.

Nový systém změní i zažité řidičské stereotypy, například při odbočování vlevo na některých důležitých křižovatkách. Řidiči, kteří byli zvyklí na stále stejný režim křižovatek, budou muset dávat bedlivější pozor na aktuální světelnou signalizaci a nespoléhat jen na předchozí zkušenosti.

Ve městě tak po řadě měsíců skončily stavební práce na křižovatkách i podél komunikací, kdy bylo nutné doplnit patřičné technologie, ale také přivést silnější přívody elektřiny a případně i různé nové datové kabely.

Celkové provozní náklady se pohybují nad 170 miliony korun. Z toho více než 100 milionů zaplatí evropská dotace, dalších 24,5 pak poskytne Nadační fond Škoda Auto.