Irena Havlíková a Aleš Skalický dali s dalšími dobrovolníky dohromady celkem šest stanovišť, které soutěžící museli navštívit, aby za splnění úkolů dostali body a v závěru programu pak zaslouženou cenu. Prevence na dodržování pravidel silničního provozu není nikdy dost a když se podá zábavnou formou, tak i baví. Soutěživé ratolesti si nejenže vyzkoušely jízdu zručnosti, tedy překonávaly různé překážky, ale také poznávaly dopravní značky. Těm menším stačilo podle barev, ti starší už ale museli vědět, co konkrétní značka znamená. Na žehrovském dopravním hřišti nechyběli ani záchranáři, u nichž si děti vyzkoušely první pomoc ani Besip. Nechyběla prohlídka hasičského auta, nasimulovaný požár papírového domečku ani fingovaná dopravní nehoda dvou cyklistů.