Dům dětí a mládeže, jenž slaví tyto narozeniny, je dědečkem pouze svým věkem, ale mladíkem v tom, co poskytuje dětem i dospělým.
Když má někdo narozeniny, většinou uspořádá oslavu a pozve lidi, které má rád.

I Dům dětí a mládeže, samozřejmě s ředitelkou Hanou Sukovou Pelantovou a všemi zaměstnanci, pořádá oslavu, na kterou zvou malé i velké. „Oslavy jsme pojali jako ohlédnutí za vším, co Dům dětí a mládeže vlastně dělá běžně po celý rok. Nic nezačíná ani nekončí, chceme ale oslavit naše šedesátileté fungování. Masopust, který pořádáme letos již po sedmé, se nám jevil jako vhodná forma oslav, při níž se můžou bavit všechny generace. Tentokrát jsme kvůli oslavám zvolili sobotu 9. února. Nejdříve poděkujeme dětem z kroužků, které nás v roce 2012 úspěšně reprezentovaly na soutěžích či přehlídkách, poděkujeme také našemu zřizovateli, kterým je Středočeský kraj, městu Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Benátky nad Jizerou a také všem sponzorům. Bez těchto lidí by naše cesta byla o hodně  méně schůdná," vyjmenovala ředitelka DDM.

Hlavní část oslav je naplánována na třináctou hodinu, kdy bude u Pavilonu DDM v Purkyňově ulici oficiálně zahájeno masopustní veselí. Pro děti budou připravena stanoviště se soutěžemi a pro dospěláky stánky s občerstvením.

Užijí si zabíjačkové hody. Kolem čtrnácté hodiny vyjde do ulic Mladé Boleslavi masopustní průvod masek vedený koňským spřežením a doprovázený kapelou. „Chceme obejít naše současné domy, tedy Vilu a Zahradu, ale vydat se například i na Mírové náměstí, kde stával tzv. Dělnický dům – druhé sídlo naší organizace během její historie. Právě tady se můžete těšit na překvapení. Ale i v průběhu asi hodinového průvodu nebude o zábavu nouze. Po návratu k Pavilonu čeká na všechny návštěvníky řada soutěží a rozdání tomboly," slibuje ředitelka.

Tehdy a dnes

„První Dům pionýrů a mládeže sídlil v jednom domě, tam se odehrávalo úplně všechno. Zaměřený byl hlavně na turistiku, pohybové aktivity, děti trávily více času venku. Musím poznamenat, že dnešní děti jsou náročnější. Tehdy si všichni vystačili s málem a vybavení a výstroj nebyly na prvním místě. Dnes to nejde, nese to doba, je jiná, rychlejší, více technická. Nejprve musíme vybavit učebny nejmodernější technikou a vybavením, a pak teprve můžeme lákat zájemce na nové aktivity," míní ředitelka DDM .

Přesto všechno se DDM snaží děti vést k tomu, že chceme-li kvalitně trávit svůj volný čas, jsou důležití lidé a kamarádi, kteří s námi sdílí společné zážitky. Děti by si i dnes měly pomáhat a vnímat jeden druhého, mít na sebe spolehnutí, spolupracovat. To, a samozřejmě jejich zájmy, je hlavním důvodem, proč se děti scházejí, proč spolu jezdí na výlety a tráví třeba i letní tábory.

Mezníky

„Naše organizace vznikla 6. 2. 1953, takže je jasné, že to bylo v době totalitního režimu. Z toho plyne, že směr byl daný a jednotný. Po sametové revoluci nastal jeden z důležitých mezníků, kdy se rozhodovalo, zda Domy pionýrů a mládeže úplně zaniknou, nebo zda je důležité, aby v nějaké jiné formě fungovaly dál. Myslím, že tehdy zvítězil zdravý rozum, tyto organizace zůstaly, přejmenovaly se na Domy dětí a mládeže a  nastala doba velkého rozvoje. V roce 1990 se tedy přejmenovává i naše zařízení a také otevírá svoje první odloučené pracoviště v Kosmonosech. Hned v roce 1991 jsme mezi prvními školami a školskými zařízení získali právní subjektivitu a mohli se poměrně samostatně rozhodovat. V roce 2001 se stal naším zřizovatelem Středočeský kraj, to byl pro nás další významný mezník," uvedla ředitelka.

Kde všude je najdete

„Postupem času jsme získávali nové prostory pro naši činnost, také jsme se různě stěhovali, až se to ustálilo na současném stavu. Hlavní „stan" máme ve Vile, další v Pavilonu a třetí v Zahradě. Kromě Mladé Boleslavi jsou ještě Domy dětí a mládeže v Benátkách a v Mnichově Hradišti. Děti se schází také na loděnici v Bakově nad Jizerou, a tábory a víkendové pobyty tráví v Bezdědicích nedaleko Bezdězu. Máme i jedno místo vzdálenější, leč blízké srdcím lidí, kteří s dětmi na tábory jezdí, Lhotku u Terešova," vyjmenovala ředitelka zázemí Domu.

Musíme zmínit, že některé aktivity DDM přetrvaly dlouhé roky, a vlastně jsou náplní Domu dětí a mládeže do dneška. „Mám na mysli modelářský a rybářský kroužek nebo kroužky zaměřené na rukodělnou a výtvarnou činnost. Mnoho let pořádáme oblíbené divadelní přehlídky, dnes se tato přehlídka jmenuje Festival pana Pipa, ale principiálně šlo vždy o setkání dětských divadelních souborů. Desítky let se pořádají také různé soutěže, z nichž asi nejstarší je Zlatá udice – soutěž pro mladé rybáře. V kronikách pak nacházíme při různých příležitostech malování dětí na chodníku.                      V současnosti si tak s dětmi připomínáme Den matek a slavíme s maminkami každou druhou květnovou neděli," vzpomněla na tehdejší a dnešní náplň Domu ředitelka Suková Pelantová.

Sen, vize, přání

„Přání mám několik, některá jsou menší, některá větší – a jedno hodně velké. Ráda bych, aby se přebudovalo Ekocentrum Zahrada. Rádi bychom rozšířili kavárnu o dvě učebny pro děti, stávající budovu bychom chtěli přebudovat tak, aby lépe vyhovovala potřebám našich zaměstnanců, včetně vybudování sociálního zázemí a problém máme také s budovou, na které je azbestová střecha," svěřila se nám ředitelka.

Dům dětí a mládeže nabízí velmi mnoho aktivit, o některých možná ani příliš nevíte. Například v Pavilonu, který je zaměřen hlavně na starší děti a mládež, sídlí i Městský parlament dětí a mládeže města Mladá Boleslav. O něm se dočtete na našich stránkách v některém z dalších vydání Boleslavského deníku více a podrobněji.

Přejme teď ale DDM k jeho šedesátinám spoustu spokojených dětí i rodičů, hodně prostředků na budování potřebného, na samotný masopust pěkné počasí a hodně rozpustilých masek, které si můžete vypůjčit třeba v Pavilonu DDM.