„Patří k nám tedy starší lidé, kteří potřebují pomoc se základní obsluhou, ale také klienti, kteří trpí jakoukoliv formou stařecké demence, kam patří třeba i Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc," vysvětlila rozdíly soukromého nezdravotnického zařízení Magdalena Pavlíčková, vedoucí sociální pracovnice. Jednoduše řečeno. V klasickém Domově pro seniory by neměl pobývat člověk, kterého postihla jakákoliv forma stařecká demence, jak o tom hovoří zákon.

A jak Magdalena Pavlíčková poznamenala, ke zdravotním změnám seniorů dochází v některých případech velmi rychle.
Změnou registrace se tak z Penzionu pro seniory Domino stalo pobytové zařízení, jehož vznik si mimo jiné žádala i poptávka mladoboleslavského regionu.

Osobní asistenci už nemají

„Rozloučit jsme se, ale museli se čtyřiadvacetihodinovou osobní asistencí. Naši klienti to ale v zásadě nepoznají. Nepřetržitou ošetřovatelskou péči tu v současné době zajišťují čtyři zdravotní sestry, které se vždy po dvou střídají ve dvanáctihodinových směnách," popsala aktuální režim fungování vedoucí sociální pracovnice. Po celý den jsou seniorům k dispozici také pečovatelky. Kromě toho jednou týdne dochází do domova i praktický lékař.

„Přihlášeni jsou k němu všichni klienti, kteří zde bydlí, protože chceme, aby jim ta nejlepší péče z jeho rukou byla poskytnuta každý týden," pokračovala Magdalena Pavlíčková.

Zařízení v Regnerově ulici nabízí celkem třicet dva pokojů. Z toho je převážná většina jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů. Jen v několika z nich se nachází tři postele. Ty jsou ale určeny ke speciálnímu užití. V zásadě se ale dělí na pokoje pro imobilní uživatele a pro lidi, kteří problémy s pohybem nemají.

Zařízení je plné

„V tuto chvíli jsme ale takřka plní. V současné době máme volná pouze dvě místa s tím, že každé z nich je na dvoulůžkovém pokoji. Hledáme na ně klienty, kteří si sednou nejen po stránce charakterové, ale také zdravotní," konstatovala vedoucí sociální pracovnice. Vedení Domina teď dává dohromady pořadník, do něhož už se lidé mohou hlásit. Zatím ale nedostanou informaci o tom, jak dlouho budou na případné ubytování čekat.

Jak ale Magdalena Pavlíčková dodala, klienti se v jejich domově rozhodně nenudí. Aktivizační pracovnice pro seniory vymýšlí vždy zajímavý program. „Jednou týdne vyjíždí na keramiku, chodí na procházky do blízkého okolí, téměř každý den organizuje názorné cvičení a samozřejmě nechybí rukodělné aktivity, například malují či pečou cukroví," vyjmenovala činnosti s tím, že zájem o dobrovolné aktivity je značný.

Také Vánoce budou jako rodinné. Už ve středu 23. prosince se mohou těšit na vánoční besídku, při které živá kapela zahraje koledy. A přímo na Štědrý den nebude pro klienty, kteří v domově zůstanou, chybět tradiční večeře, tedy smažený řízek z kapra a bramborový salát a samozřejmě dárky.