„První myšlenka na vybudování mateřské školy vznikla již zhruba před deseti lety, když se mi jako starostovi přestávalo líbit, že ženy, které po mateřské dovolené chtěly nastoupit do pracovního poměru, neměly možnost sehnat umístění pro své děti v mateřské škole,“ uvedl starosta obce Jaroslav Kopal. Obec tehdy podle něj plánovala řešit situaci prostřednictvím zařízených mobilních domů, tento záměr ale nevyšel. Hledaly se tedy cesty jiné.

Vzhledem k tomu, že již v minulosti sídlila v podkroví obecního úřadu zrušená základní škola, nabízelo se nové využití tohoto prostoru, který dosud sloužil jen jako sklad nepotřebných věcí. Před dvěma lety byl zhotoven projekt přestavby a zbývalo dořešit otázku financí. „Žádost o dotaci v rámci programu IROP (pozn. red. Integrovaný regionální operační program) byla nejprve zamítnuta, následně byla ale obec zařazena do Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav a druhá žádost o dotaci z programu IROP již byla úspěšná,“ podotkl Kopal.

Koncem roku 2017 tak byla stavba předána do rukou společnosti EMH, naplno se práce rozjely s lednem tohoto roku a v polovině srpna byla nyní až na drobné detaily hotová stavba předána obci.

Celková cena stavby včetně zařízení se bude pohybovat zhruba v ceně 13 a půl milionu korun. Na stavbu byly použity finanční prostředky, z nichž příspěvek dotace od IROP činil 85 procent uznatelných nákladů, 5 procent státní příspěvek a 10 procent uznatelných nákladů zaplatila obec.

„Dětí je v obci stále více, nyní je to zhruba 30 dětí mezi 2 až 6 lety, které dosud musely dojíždět převážně do Boleslavi a Kosmonos, vlastní školky nám tak bylo velmi zapotřebí,“ doplnil starosta.

Že šlo o moudrou investici, potvrzují i ohlasy místních. "Jsme akční a plodná vesnička. Máme tu kulturní sál, klubovnu, multifunkční hřiště, scházela nám jen školka pro děti," libuje si Jana Vélová. "Jsem rád, že se povedlo získat peníze a pro obec něco udělat, stálo to za to," přidává se Milan Zahrádka.