Byť Bousovští během letošního roku získali řadu peněžních dotací a opravili z nich například chodníky a komunikace, jedna z nich nedopadla. „V lednu letošního roku jsme požádali o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na vybudování jazykových učeben a přírodovědné učebny v základní škole,“ řekl starosta Bousova a dále sdělil, že dosud nemá k dispozici žádnou informaci o tom, zda byli s žádostí úspěšní či nikoliv. 

Naopak za velký úspěch považuje bousovský starosta fakt, že se po deseti letech od původního zpracování projektu podařilo ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje zahájit rekonstrukci krajské komunikace číslo III/27932 v Dlouhé ulici s termínem realizace do konce dubna nadcházejícího roku. 

Dalším krokem ke zlepšení kvality života v Dolním Bousově je zářijový start projektu intenzifikace čističky odpadních vod, na které město získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 4,3 milionu oproti celkovým nákladům na stavbu představujícím 7,4 milionu korun. Plán dokončení činností hovoří o prosinci roku 2018.

Spokojenost vládne na bousovské radnici i s dotací ve výši 7,5 milionu korun. Ta půjde na rekonstrukci stávajících chodníků, na nové chodníky, parkovací místa a obnovu osvětlení krajské komunikace v ulici Dlouhé a navazující ulici Zahrádky. „Realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení dopravní bezpečnosti ve městě a k vytvoření trasy pro pěší a osoby s omezenou schopností pohybu,“ vysvětlil Boček. Celkové náklady této stavby představují 15,5 milionu korun a k celkovému dokončení stavebních prací má dojít v listopadu příštího roku. 

Mezi letos úspěšně dokončené bousovské projekty patří i rekonstrukce budovy vodojemu v Horním Bousově, kterou podpořil svou dotací v hodnotě 1,7 milionu korun Fond Středočeského kraje. „Stavba vybudovaná v sedmdesátých letech minulého století byla na hranici životnosti,“ řekl starosta a pokračoval ve výčtu dokončených projektů – nového Parkoviště v Palackého ulici s kapacitou 18 parkovacích míst a rozšíření zahrady a instalace herních prvků pro děti v mateřské škole. 

Občané Dolního Bousova se podle slov svého starosty Miroslava Bočka mohou v nadcházejícím roce těšit na dokončení běžících projektů, na vyjasnění dotace ohledně učeben základní školy, ale také na vybudování dráhy pro in-line bruslení v lokalitě Břízky za 4,5 milionu korun, které budou hrazeny z rozpočtu města nebo na vytvoření nových parkovacích míst na Sídlišti, které částkou 4 miliony pokryje město ze svého rozpočtu.