Ta se změní na velký kruhový objezd ve tvaru elipsy, kde celková délka jednopruhového kruhového objezdu bude měřit více než 91 metrů. Hlavní dopravní omezení, při nichž řidiči budou muset počítat se zdržením, se chystají na příští rok.

Aktuálně končí veřejné výběrové řízení na zhotovitele akce. Celá stavba má vyjít na 30 milionů korun. „Stavba má již pravomocné stavební povolení a rádi bychom ji zahájili v průběhu 2. čtvrtletí příštího roku,“ řekl Martin Buček, mluvčí ŘSD.

Stavba bioplynové stanice začala v průmyslové zóně Plazy. Za rok má být uvedena do zkušebního provozu.
Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Začala stavba biostanice

Nové řešení křižovatky bude provedeno ve tvaru elipsy s délkou hlavní osy 40 metrů a délkou vedlejší osy 30 metrů. Bude řešena jako jednopruhová s šířkou okružního pásu 6 metrů a šířkou pojížděného prstence 1,5 metru. Délka úseku silnice I/16 dotčeného stavbou bude v délce 237 metrů. Samotná délka okružní křižovatky (okružního pásu) bude činit 91,75 metru.

Na větvích křižovatky budou umístěny středové dělící ostrůvky, dojde k obnově autobusových zastávek linkové a městské dopravy, které se nacházejí v prostoru křižovatky. V rámci výstavby bude vybudováno také nové venkovní LED veřejné osvětlení a bude opravena a prodloužena stávající opěrná zeď.

Ze zasedání ve Vrchbělé. Sešli se zde zástupci odboru veřejné mobility krajského úřadu, krajské příspěvkové organizace IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje a podobné organizace hlavního města Prahy, jež se nazývá Ropid – Regionální organizá
Veřejná doprava se může zásadně měnit. Jak, to se teprve ukáže

Stavba je plánovaná na dvě etapy s rozdělením po polovinách na severní a jižní část. Bude probíhat za provozu při částečné uzavírce silnice I/16 se svedením do jednoho jízdního pruhu a kyvadlovým řízením dopravy. Obě vedlejší silnice budou v rámci jednotlivých etap uzavřeny zcela a doprava bude převedena na značené objízdné trasy.

„S ohledem na intenzitu provozu, kdy inkriminovaným místem projede více než 22 tisíc vozidel denně, z nichž jsou 4 700 těžká nákladní vozidla, lze očekávat dopravní komplikace v plynulosti silničního provozu,“ doplnil mluvčí ŘSD.