Ocenění za svou práci dostali i dobrovolníci působící při Klaudiánově nemocnici. Spolu s nimi na pódium Divadelního sálu v Domě kultury vystoupili i dobrovolníci, kteří pomáhají lidem v sociální oblasti nebo v knihovně. „Jsem ráda, že se lidem, kteří pomáhají druhým, dostane touto formou poděkování. Jejich práce je úžasná, velmi záslužná a z vlastní zkušenosti vím, že opravdu pomáhá. Snad se nám podaří založit novou tradici a sejdeme se všichni společně znovu za rok," řekla koordinátora Dobrovolnického centra Klaudiánovy nemocnice Monika Theimerová.

Právě jí připadl nelehký úkol rozhodnout, kdo ocenění převezme. Vybírala z lidí, kteří s nemocnicí spolupracují dlouhodobě a pravidelně, jsou aktivní. Mezi oceněnými jsou ti, kdo chodí za pacienty na různá oddělení na větší akce i samostatně, nechybějí ani dobrovolníci, kteří za pacienty chodí se svými pejsky cvičenými na canisterapii. A kdo je tedy mezi oceněnými nemocničními dobrovolníky?

Zuzana Bursová, Alena Cindrová, Kateřina Hesová, Eva Horáková, Věra Kainrathová, Jiřina Karasová, Antonie Khýnová, Tereza Pulcová, Věra Tieftrunková, Mária Truchla, Anna Vlasáková, Miroslava Vrabcová a Jaroslava Wojnarová. „Výběr nebyl lehký a velké poděkování určitě patří všem, kdo se rozhodli pomáhat v nelehkém nemocničním prostředí. Moc si ceníme porozumění dobrovolníků, toho že chápou potřebu kontaktu pacientů i zdravotníků s běžným životem," zdůrazňuje Theimerová.

V Klaudiánově nemocnici Mladá Boleslav se dobrovolníci poprvé objevili na jaře 2006, na podzim stejného roku pak vzniklo Dobrovolnické centrum. V současnosti v nemocnici působí 82 aktivních dobrovolníků, kteří buď individuálně nebo na jednorázové akce docházejí za pacienty do Klaudiánovy nemocnice. V létě  2008 se podařilo pro Dobrovolnické centrum zajistit prostory přímo v hlavní budově nemocnice. Jejich součástí je i knihovna, která vznikla díky veřejné sbírce knih a která je určena pro pacienty i personál. V roce 2011 začali za pacienty také docházet dobrovolníci s canisterapeutickými psy.

Více o dobrovolnické činnosti v nemocnici zde:

http://dobrovolnik-mb.webnode.cz/o-nas/