Všem dárcům děkovalo hned několik zástupců institucí – za Klaudiánovu nemocnici Radka Schulzová a staniční sestra Petra Matějková, za Oblastní spolek Českého červeného kříže Michaela Mittnerová a za statutární město Mladá Boleslav náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Celým odpolednem doprovázel Luboš Dvořák, vystoupil pěvecký soubor Každý den starší.

Šárka Janurová