A kdo měl zájem, mohl se v sobotu dopoledne přijít podívat do míst, z nichž proudí pitná voda do jednotlivých domácností. Proč je vodojem modernizovaný i jaké změny se na něm udály, vysvětlil Tomáš Žitný, technický náměstek společnosti.

Proč jste se rozhodli, že vodojem zrekonstruujete?
Vodojem byl postavený někdy během osmdesátých let minulého století, takže městu a jeho obyvatelům sloužil nejméně třicet let, což je dost dlouhá doba. Kromě toho už nebyl v dobrém technickém stavu. Voda pro Dobrovici se brala z místních zdrojů, které byly pod městem. Aby ji ale lidé mohli pít, musela projít úpravnou. To byla další komplikace.

Místní zdroje neměly kvalitní pitnou vodu?
Přesně tak. Voda měla určité problémy, protože v ní byl naměřený zvýšený obsah železa, dále amonné ionty a sírany. Navíc úpravna měla omezenou kapacitu. Zvládla upravit zhruba deset vteřinových litrů, což bylo na počet obyvatel málo. I nás to trochu omezovalo. Nemohli jsme k vodovodu připojovat další obce z blízkého okolí.

Teď po modernizaci už je ale všechno v pořádku. Místní mohou být spokojení.
Při stavebním zásahu jsme do Dobrovice přivedli pitnou vodu z Mladé Boleslavi. S tím souviselo i pořízení nového technologického vybavení do vodojemu, jeho opravení a zaizolování. Stávající úpravnu vody jsme odstranili, protože už dále není potřeba.

Co si tedy návštěvníci uvnitř vodojemu prohlédli?
Uvnitř vodojemu je relativně málo místa. Lidé, kteří se do něj přišli podívat, mohli vidět například opravené vodovodní konstrukce. Za zhlédnutí stála i vlastní vodní komora, kde byla k vidění pitná voda, která je připravena pro odběratele k okamžité spotřebě. Ve spodní části se pak nachází přečerpávací stanice. Je umístěna v manipulační komoře, kde se voda přečerpává do tří směrů v okolí Dobrovice.

Která místa to konkrétně jsou? Mohl byste je vyjmenovat?
Vyšším tlakovým pásmem čerpáme vodu do Holých Vrchů a Dobrovice. Obyvatele tady zásobujeme z vodojemu, který má obsah dvě stě kubíků. Dále přečerpáváme do vodojemu Chloumek, který vodu dodává také do horní části Vinařic.

Zajímavé bylo, že návštěvníci v přečerpávací stanici viděli aktuální spotřebu vody, kterou měly jednotlivé oblasti.
Ano, je to možné zejména proto, že všechny stroje a zařízení, které jsou zde nově nainstalované, jsou vybavené různými přenosy i zjišťováním stavu. Díky tomu my přesně víme, kolik se čerpá vody a kam. Jednoduše si například přečteme, kolik vody v tuto dobu teče třeba do města. Celý systém je počítačově řízený a nepřetržitě ho sleduje také náš dispečink.

Jakou kapacitu má modernizovaný vodojem?
Je to přesně 850 metrů krychlových. Součástí rekonstrukce bylo kromě jiného také předělení akumulační nádrže.

Proč jste se rozhodli pro tuto stavební úpravu? Ovlivňovalo to nějak fungování?
Do té doby byl totiž vodojem jednokomorový a například jeho čištění bylo v minulosti velmi obtížné. Když jsme z něj chtěli odstranit nečistoty, museli jsme město přepásmovat na vyšší vodojem. S tímto postupem byly technologické problémy a mohli to poznat i odběratelé například ve změně kvality vody či tlaku. Tím, že jsme teď do vodojemu udělali přepážku, významně nám to celou situaci ulehčí.

Pokud to dobře chápu, můžete v současné době čistit vodojem za provozu?
Ano, přesně tak. V jedné komoře je připravená pitná voda pro odběratele a druhá se mezi tím vyčistí. Pak se proces otočí.

Jak dlouho trvala rekonstrukce dobrovického vodojemu?
Celý projekt byl součástí regionálního projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II a byl podporovaný z evropských prostředků. Práce trvaly dva roky. V Dobrovicích se za tu dobu vybudoval i vodovodní přivaděč.

Kdy jste vlastně odstavili a odstranili úpravnu vody, která už pak nebyla potřeba?
Mohli jsme to udělat až ve chvíli, kdy jsme do města přivedli vodu z Mladé Boleslavi a zprovoznili jsme nový přivaděč. To bylo minulý rok v průběhu prosince. Tehdy se začalo také s rekonstrukcí vodojemu. Práce na něm zabraly asi půl roku. Všechno se muselo dělat postupně. Celá akce skončila letos v srpnu.

Jaké náklady si vyžádala realizace vodojemu?
Celý projekt Mladoboleslavsko stál asi 570 milionů, vodovodní přivaděč na Dobrovicko včetně rekonstrukce vodojemu kolem 130 milionů.

Dotkla se stavba nějak místních odběratelů vody?
Snažili jsme se, aby omezení příliš nebyli. Samozřejmě jsme jim trochu komplikovali život při krátkodobých odstávkách vody. Byla to ale otázka jen několika hodin a o našem záměru jsme je vždy včas informovali.