Dobrovický cukrovar byl založen v roce 1831 knížetem Karlem Anselm Thurn-Taxisem v nevyužívaných prostorech zámku, založeného již v roce 1578 Jindřichem z Valdštejna. Kníže Thurn-Taxis hledal pro ladem ležící prostory využití a rozhodl se právě pro výrobu cukru z řepy. V držení Thurn-Taxisů byl cukrovar 92 let, následně několikrát změnil majitele, když ho vlastnili jak soukromí akcionáři, tak stát. V roce 1992 pak odstartovala nová éra cukrovaru, když do Dobrovice vstoupili francouzští akcionáři, v té době malá cukrovarnická společnost Union SDA z regionu Pikardie. Union SDA nebyl v té době žádný gigant, ale družstevní společnost tradičních a dlouholetých pěstitelů obilí, řepy a výrobců cukru, provozující dva cukrovary. Dobrovický cukrovar byl jejich první zahraniční akvizicí, když v něm viděli možnost expanze na trhy blíže střední a východní Evropě. Ihned po zisku cukrovaru se noví majitelé zavázali investovat nemalé prostředky do modernizace desetiletími plánovaného hospodářství zdevastované továrny. Na začátky spolupráce vzpomíná tehdejší předseda představenstva Union SDA Philippe Duval: „Když jsem v roce 1991 navštívil cukrovar v Dobrovici, měl tehdy kapacitu 1000 tun řepy denně a rafinace třtinového cukru, dříve tak prosperující, v něm již byla ukončena. Tehdy to bylo poprvé, co jsme se vypravili mimo území Francie: závod byl zastaralý a jeho výkony měly k efektivitě daleko. Jediné, co tehdy hovořilo ve prospěch investice, byl ředitel cukrovaru Oldřich Reinbergr a slavná minulost českého cukrovarnictví."

Dnes, s odstupem téměř 25 let, lze konstatovat, že se risk francouzským investorům vyplatil. Union SDA postupně změnil svůj název na Tereos, ale hlavně zvýšil téměř padesátkrát svou produkci a stal se jedním z největších výrobců cukru, pitného lihu, obnovitelné energie a škrobových produktů nejen ve Francii, ale i ve světě. Dnes je Tereos prostřednictvím svých 45 továren přítomen ve 13 zemích v Evropě, jižní Americe, Africe a Asii. Aktivní rozbuškou této mezinárodní expanze byla právě akvizice cukrovaru Dobrovice. V tom po zahájení modernizace v roce 1992 začaly prudce narůstat zpracovatelská kapacita i objemy vyrobeného cukru. Dnes je tak Dobrovice největším a nejmodernějším závodem nejen v České republice, ale v celé střední a východní části Evropy a může směle konkurovat těm nejlepším závodům z nejvyspělejších cukrovarnických zemí – Francie nebo Německa. Zpracovatelská kapacity dnes činí až 15 tis. tun cukrové řepy denně, délka kampaní dosahuje až 130 dnů a výroba cukru činí 140 tis. tun za jednu kampaň.

V roce 2006 navíc přibyl do areálu dobrovického cukrovaru další závod, když v něm byl vybudován a zprovozněn první lihovar na výrobu bezvodého lihu v České republice. Dobrovický lihovar tak v tomto roce slaví završení prvních deseti let své existence. Impulsem k jeho výstavbě byla restrukturalizace cukerného pořádku v Evropské unii, kvůli které najednou byl v České republice nadbytek cukrové řepy. Ten se v Dobrovici rozhodli využít pro výrobu obnovitelného zdroje energie – bezvodého kvasného lihu. Dalšími impulsy potom byla podpora akcionářů a také možnost provázat celou řadu výrobních technologií s dobrovickým cukrovarem. Dobrovický lihovar v říjnu roku 2006 zahájil výrobu bezvodého lihu, od ledna 2009 potom lihovar jako první výrobce ve střední a východní Evropě dodává na český trh biopalivo E85. V roce 2015 bylo toto palivo k dostání na více než 300 čerpacích stanicích. Roční výrobní kapacita lihovaru, která je jeden milion hektolitrů, činí z tohoto závodu největší průmyslový lihovar v České republice a nejmodernější lihovar ve střední a východní Evropě.

Od roku 2014 je potom v provozu čistírna lihovarnických výpalků, zařízení za více než 350 mil. Kč, které je defacto třetí továrnou v dobrovickém areálu. Čistírna biologicky odbourává organické látky z lihovarských výpalků a pracích vod cukrovaru a využívá je k produkci bioplynu, který následně opět spaluje při výrobě elektřiny pro cukrovar a lihovar. Díky tomu toto zařízení přináší značné ekologické a ekonomické benefity.

Cukrovarnická společnost z Dobrovice však nezůstala během svého rozvoje pouze u dobrovického závodu. Od vstupu francouzského kapitálu došlo k několika akvizicím velkých cukrovarnických společností, jmenovitě Pražské cukerní společnosti (6 továren) a holdingu České cukrovary (12 továren) a lihovarů Chrudim a Kojetín, z nichž po rozsáhlé restrukturalizaci je v současnosti kromě cukrovaru a lihovaru v Dobrovici v provozu ještě cukrovar v Českém Meziříčí, lihovary v Chrudmi a Kojetíně a balicí centrum cukru v Mělníku. Společnost se pod dohledem francouzských akcionářů stala lídrem ve výrobě cukru a lihu v České republice a jedním z největších a nejvýznamnějších hráčů v centrální a východní Evropě. Došlo ke stabilizaci vztahů s českými pěstiteli řepy, zákazníky, zaměstnanci i veřejností, pro které se Tereos TTD ČR stal jistotou a stabilním partnerem.

Přijďte si prohlédnout výrobu na vlastní oči

Při příležitosti 185. výročí svého založení připravil cukrovar Dobrovice ve spolupráci s Dobrovickými muzei na dny 28. září a 1. a 2. října speciální prohlídkový okruh do výrobních prostor cukrovaru a lihovaru. Návštěvníci tak budou mít možnost na vlastní oči za odborného výkladu vidět, jak se z cukrové řepy vyrábí cukr a líh. Na tento okruh se nebude vybírat vstupné a každý návštěvník při odchodu obdrží malý dárek. Na prohlídku je třeba se předem registrovat, a to buď na tel. 725 871 072, 326 374 211, nebo emailem na adrese muzeum@tereos.com.