V obřadní síni dobrovické radnice konalo pravidelné zasedání zastupitelstva města, jež bylo veřejnosti přístupné. Všichni zájemci si tak mohli vyslechnout, jak město se svými penězi nakládá a co má „za lubem“ pro nejbližší období.

Sněm začal v pět hodin odpoledne a až na tři účastníky nikdo z konšelů nechyběl, zastupitelstvo bylo tudíž usnášeníschopné.

Starosta Josef Hrobník přivítal všechny přítomné a již nic nebránilo vrhnout se na více než desítku připravených bodů agendy.

Hlavní část zasedání se točila především okolo prodeje či naopak nákupu pozemků - město např. odkoupilo asi pětadvacetimetrový pozemek v Sýčině v lokalitě, kde roste nová zástavba. Poměrně malý trojúhelníček půdy je nutný k otáčení vozidel.

Dobrovice prodala také pozemek v okolí bytovek nad bývalým dětským hřištěm, studnu v Holých Vrších nebo kus pozemku, na kterém si místní kuželkáři postavili septik. Vše bylo schváleno jednomyslnou většinou dvanácti přítomných zastupitelů.

Důležitým bodem bylo také schválení přistoupení města Dobrovice k Fondu cestovního ruchu Polabí. Ten vytvořilo sdružení Zlatý kruh Polabí, jehož je město také členem. Od fondu si Dobrovičtí slibují zvýšení turistického ruch a zájmu o obec, která teď - po radikální přeměně náměstí - má co nabídnout.

Schváleno bylo také partnerství města Dobrovice se společností Kultura Města Mladá Boleslav. Mladoboleslavští společně s Nepřevázkou a Dobrovicí chystají naučnou stezku na hřebeni Chlumu, kde žije řada zajímavé fauny i flóry.

Potěšující zprávou z úst starosty Hrobníka bylo jistě i to, že auditoři zkoumající hospodaření města nenalezli žádná pochybení či závady.

Po skončení oficiální části zbyl čas na diskuzi, jejímž středobodem byl především návrh na nákup multifunkčního čistícího stroje. Jeho cena se pohybuje okolo tří milionů korun, což mnohým povytáhlo obočí.

Po kratší výměně názorů, kde se na jednu misku vah kladly náklady na přístroj a na druhou dosavadní cena úklidových prací, se přítomní shodli, že proběhne výběrové řízení a definitivní rozhodnutí padne ještě do komunální voleb, které se konají v září.