Ani po posledním zastupitelstvu nemá Václav Petříček, předseda kosmonoského Muzejního spolku, klidnější spaní. Město rezolutně trvá na tom, aby spolek vystěhoval svůj sklad věcí z prostoru bývalého bytu správce v areálu nedokončeného koupaliště.

„Představitelé radnice nás kritizují za to, že je v bytě správce nepořádek. Máme tam ale hekticky navezené exponáty, které jsme odvezli nejen z ukončené výstavy, jíž jsme měli minulé tři roky ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi, a další věci ze suterénu zámku, kde jsme „díky" neřešené vlhkosti museli zrušit celou expozici. Ještě jsme nestačili vše roztřídit. Od budovy totiž rok nemáme klíče," řekl Václav Petříček.

Upozornil také, že Muzejní spolek má ve skladu hodně upotřebitelného materiálu, který získal zdarma a který také při instalaci výstav používá. Tím šetří i prostředky města. „K tomu jsou, nebo by měli být, vedeni žáci naší školy, kteří proto také obětavě sbírají nejen starý papír, ale i plastová víčka. Musel bych se stydět, kdyby tento materiál, vesměs dřevěné instalační prvky, musel být vyhozen jen proto, že není nikde ve městě suchý přístřešek na uskladnění," vzkázal předseda Muzejního spolku radnici.

Václav Petříček: Stavební buňka nic neřeší

Ta sice Václavu Petříčkovi nabídla řešení, avšak on se netají tím, že to absolutně problém neřeší. Podle radnice by spolek měl svůj protříděný soubor věcí uložit do stavební buňky v areálu sportovního klubu, což považuje za špatný vtip.

O tom, že to město s vystěhováním věcí myslí opravdu vážně, svědčí fakt, že si starosta Jiří Müller a místostarosta Martin Macoun do skladu pozvali Pavla Sosnovce z Muzea Mladoboleslavska, které je garantem Muzejního spolku. Ten vypracoval vyjádření, které má Boleslavský deník k dispozici.

Pavel Sosnovec se v muzeu zabývá mimo jiné starší regionální historií, a tak ze svého pohledu dokáže odborně zhodnotit, zda se Muzejní spolek opravdu věnuje prezentaci kosmonoské historie, jak jeho předseda neustále opakuje.

V dokumentu uvádí, že jeho prohlídka byla velmi zběžná a rozhodně se nezaměřovala na podrobné ohledávání předmětů. Viděl zde například desítky papírových krabic zaplněných časopisy, dále uspořádané balíky novin a dalších tiskovin.

Předměty různého původu

„Podle orientačního posouzení jsou různého původu, od místního přes regionální až po tiskoviny nadregionálního charakteru. Zda je soubor výsledkem sbírkově činnosti, nevím. Mám ale za to, i s ohledem na kvantitu, že se nemůže jednat o již uspořádaný soubor dokumentace Kosmonos a života ve městě," domnívá se Pavel Sosnovec.

Nahlédl i do skladu, kde by podle vyjádření starosty a místostarosty měly být uloženy sbírky Muzejního spolku.

„V tomto případě se nedá mluvit o muzejním depozitáři. Místnost byla zcela chaoticky naplněna nejrůznějšími předměty v různém stavu, od zachovaných a v dobrém stavu až po předměty více či méně poškozené. Sklad mi byl popsán jako depozitář Muzejního spolku, ale jeho reálný stav bych nazval chaosem a působil na mě depresivně," konstatoval.

Podle něj není potřeba celou řadu předmětů muzealizovat, protože se jedná o masově rozšířené artefakty. Vedle sebe tam najdeme vybavení domácnosti, rozmanité nářadí, obaly a podobně.

„S tím je možno souhlasit až nato, že pouze část skladu má charakter depozitáře. Horší je, že aktuální napjatá situace vedla boleslavské muzeum k žádosti o navrácení zapůjčených cenných exponátů v historické expozici v zámku, která má standardní péči a zabezpečení. Tím dojde k velkému ochuzení této historické miniexpozice," dodal Václav Petříček.

Muzeum Mladoboleslavska odveze několik exponátů

Odvezení exponátů z Kosmonos potvrdil i ředitel Muzea Mladoboleslavska Luděk Beneš. „Jedná se pouze o několik předmětů, které jsme do stálé expozice před řadou let zapůjčili. Některé v Kosmonosech ponecháme. Odvezeme drobnější věci, patrně i obrazy," naznačil.

Nicméně si myslí, že by spolek potřeboval větší podporu od města. Ideálně, kdyby se město stalo zřizovatelem muzea a převzalo sbírky do své péče, a členové spolku by byli garanty jeho činnosti. „Velkým problémem také je, že Muzejní spolek pro své sbírky nemá dostatek vhodných úložných prostor, navíc ty současné se musí zmenšit, a také odpovídající personální kapacitu," dodal Beneš.

Jelikož se zastupitelé nedobrali k žádnému návrhu spolupráce, dostane se Muzejní spolek i na příští zasedání. Mezitím se jeho zástupci setkají s radními a vše proberou i ve zdejším výboru pro školství, kulturu a sport.