I když většina rodičů tento nový závazek vzala na vědomí a své potomky do školky pravidelně vodí, najdou se i tací, kteří si s novou povinností hlavu nelámou. Nejvíce hříšníků na Mladoboleslavsku je pak pravděpodobně přímo v Mladé Boleslavi. Zde se do školky dosud nedostavilo přibližně čtyřicet dětí. „V Mladé Boleslavi do mateřských škol dosud nenastoupily všechny děti, kterých se povinná předškolní docházka týká. Celkem nenastoupilo třicet osm dětí,“ potvrzuje mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková a dodává, že ale zatím jejich rodiče nijak postiženi nebyli.

„Současná legislativa nám sice umožňuje uložit pokutu až pět tisíc korun, ovšem problémem je, že je v těchto případech takřka nemožné zmíněné rodiny dohledat,“ vysvětluje Charousková a pokračuje: „Ředitelky školek jim sice znovu odeslaly na adresu, která je v evidenci obyvatel, dopis s výzvou k nástupu do mateřské školy a vysvětlením možného finančního postihu, větší pravomoci ale už nemají.“

Mluvčí pak uvádí, že jestliže se rodina v místě trvalého pobytu, uvedeného v evidenci obyvatel, nezdržuje, nemá magistrát žádnou zákonnou možnost, jak je dohledat a jiný údaj o rodině nevlastní.

Mnohem zodpovědnější jsou pak rodiče v Benátkách nad Jizerou. Problémy tu zaregistrovali zhruba u čtyř dětí, kterých se povinná předškolní docházka týká. „Pokud si správně vybavuji, v září nenastoupily zhruba čtyři děti. Jejich rodičům jsme na jimi uvedenou adresu zaslali výzvu s žádostí o nápravu,“ sdělila ředitelka Mateřské školy města Jana Pucandlová, která si pochvaluje spolupráci s jinými školkami ve městě. „S kolegyněmi si předáváme informace ohledně dětí a při dohledávání žáčků jsme si maximálně vypomohly,“ dodává Pucandlová.

Asi nejzodpovědnější jsou pak v Mnichově Hradišti, kde do mateřinky poctivě dochází všechny děti, kterých se povinná docházka týká. „K zápisu se sice nedostavilo patnáct dětí, ale všechny se nakonec podařilo úspěšně dohledat,“ říká pracovnice školského odboru Jaroslava Kolomazníková.

Pokud se rodiče z nějakého důvodu rozhodnou svého předškoláčka do školky nedávat, mají ještě v odůvodněných případech možnost individuálního vzdělávání. Pokud se pro tuto variantu rozhodnou, musí to ovšem oznámit řediteli příslušné mateřské školy. Oznámení musí obsahovat mimo jiného i důvody k tomuto kroku.