Zatímco v jeho sousedství překonal krizi a začal získávat ztracenou suverenitu Pivovar Svijany, sousední zámeček dál chátral. Až do letošního roku. V roce 2013 pivovar zámek koupil a na jaře letošního roku zahájil jeho rekonstrukci a proměnu na společenské centrum, jehož součástí bude i expozice unikátních archeologických nálezů z doby bronzové z regionu. Na projektu se podílí i architekt David Vávra.

Zámek a pivovar k sobě neoddělitelně patřily už od roku 1564, kdy se ve Svijanech začalo vařit pivo. Tehdy ještě na místě zámku stávala renesanční tvrz. Šlechta tehdy vaření oblíbeného moku a zakládaní hospod podporovala zvyšovalo to její příjmy. Celý areál prošel rukama několika významných šlechtických rodů a po 2. světové válce byl zkonfiskován. Dál chátral i později, kdy se dostal do soukromého vlastnictví.

Až bude hotovo, bude mít zámek tuto podobu.

Až bude hotovo, bude mít zámek tuto podobu. Foto: Pivovar Svijany

První etapa rekonstrukce financované ze zdrojů pivovaru, fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů bude hotová za rok. „Hned po otevření v polovině příštího roku nabídneme návštěvníkům trvalou expozici s unikátními archeologickými nálezy z doby bronzové, které pocházejí z okolí obce Svijany," přibližuje Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany.

Těžištěm expozice budou předměty či jejich fragmenty z 10. 9. století před naším letopočtem nalezené v katastru Svijan a sousedních Příšovic. „Základem budou nálezy z naleziště „Na Cecilce" v Příšovicích (archeologická kulturní památka, pozn. red.), kde nám svědectví vydalo 90 hrobů, ze kterých jsme zachránili téměř 700 kusů nádob a jejich torz. Nyní stále objevujeme i další cenné předměty při archeologickém průzkumu přímo na zámku Svijany. Tyto nové objevy do výstavní expozice samozřejmě také zahrneme," říká archeolog Petr Brestovanský ze Severočeského muzea, které se na rekonstrukci podílí.

Právě Brestovanský společně se členy obecně prospěšné společnosti Archa 13, jejímž cílem je ochrana a podpora historických památek, přizval k projektu známého architekta, herce divadla Sklep a spoluautora televizního cyklu Šumná města Davida Vávru. Právě podle jeho návrhů bude expozice realizována, což jistě ještě zvýší její atraktivitu.