V příměstských částech bylo rozmístěno jedenáct odpadních kontejnerů určených výhradně k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich následný svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem.

Všechny nádoby jsou pak označeny informací o tom, k čemu slouží, a to nápisem “VPŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Lidé sem však často vyhazují i jiný odpad a pletou si je s nádobami na běžný komunální odpad. "Vedení města prosí všechny obyvatele, aby do těchto kontejnerů neházeli nic jiného, skutečně nejde o nádoby na běžný komunální odpad," vyzývá boleslavská radnice.

Speciální kontejnery se nacházejí v lokalitách: Jemníky, Podchlumí, Dubce, Bezděčín, Chrást, Sahara, Čejetičky, Čejetice, Michalovice, Podlázky, Debř. Do ochranného pásma se kvůli ptačí chřipce dostal celý katastr Mladé Boleslavi, ale i příměstské části a také obec Dalovice.

Všichni chovatelé jsou i nadále povinni svoje opeřené miláčky, ať se jedná o slepici či papouška, držet ve vnitřních prostorách. Krmení nesmí být ponecháno volně, aby k němu nemohli divocí ptáci a nákaza se tak nemohla nadále šířit.