Příchozí čekala na trase řada zábavných úkolů, které prověřili jejich znalosti i fyzičku.
U startu se podle větviček určovaly stromy, o kousek dál zase dostaly děti do ruky pilu, aby si zkusily uříznout dřevěný špalík. V lese se šplhalo, házelo šiškami, nebo skákalo v pytlích. Ale pozor nekřičelo se, nelámalo se a chodilo se jen po vyznačených cestách!

Den s lesy podvanácté

„Tato akce vznikla v rámci programu 2020, který si klade za úkol dát osvětu veřejnosti, především mládeži. Tento zábavný den v přírodě pořádáme už dvanáctým rokem. Chceme ty nejmenší děti naučit, jak se chovat v lese, a to zábavnou formou, aby záhy pochopily, co se smí, a co ne. Výhrou pro nás je, když třeba dítě upozorní rodiče, že v lese se papírek na zem nehází,“ míní správce Lesní správy Nymburk Miroslav Němeček.
Po absolvování stezky čekala na malé lesníky malá odměna a poukázka na špekáček. Odpoledne se mohli radovat z pohádky Perníková chaloupka, kterou jim do přírodního amfiteátru pod hrad přijelo zahrát pražské Divadlo Minaret. Velký obdiv u návštěvníků sklidila také ukázka dravých ptáků a sokolnictví Daniela Dobrkovského, jenž poutavým způsobem dokázal přiblížit způsob výcviku a krmení těchto vládců oblohy a některé dravce nechal i prolétnout.