Občanské sdružení Téma dne představí v rámci festivalu Jeden svět v Mladé Boleslavi inscenaci brněnské Reduty „Korespondence V+W“. Diváci budou moci představení shlédnout v pátek 23. 3. 2012 od 19.00 v Městském divadle Mladá Boleslav.

„Korespondence V+W“ je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době. Dopisy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 rozešly, jsou strhujícím svědectvím jejich originality a umělecké zralosti, současně však poodhalují životní osudy těchto významných osobností na pozadí událostí studené války a světa rozděleného železnou oponou.

"Inscenace to je naprosto mimořádná a originální. Nemá k dispozici dramatický text a přitom skýtá šťavnatou divadelní podívanou, vyžaduje od herců výrazné pohybové, pantomimické a místy akrobatické schopnosti, odlehčeným způsobem oživuje hravé, dadaistické prostředí počátků Osvobozeného divadla," sděluje své zážitky František Skřípek, ředitel Městského divadla Mladá Boleslav.

Logická tečka festivalu

Organizátoři festivalu z občanského sdružení Téma dne se rozhodli pozvat inscenaci brněnské Reduty jako završení týdenního festivalu Jeden svět v Mladé Boleslavi, jejich výběr nebyl nikterak náhodný. „Připomenutí osob Jana Wericha a Jiřího Voskovce, jejichž humor po dlouhou dobu burcoval poněkud lenivé myšlení části obyvatel tehdejšího Československa k vyhraněnějším názorům na dění v zemi, se jeví jako logická tečka festivalu, jehož hlavním cílem je povzbuzovat ve svých divácích pocit spoluzodpovědnosti za chod společnosti a podporovat v nich občanskou angažovanost “ říká Zora Vondráčková z občanského sdružení Téma dne.

Korespondence V+W vznikla v roce 2011 v režii Jana Mikuláška a publikum si získala mimo jiné i skvělými hereckými výkony. Představení získalo cenu Divadelních novin, odborná porota udělila cenu za sezonu 2010/2011 za tvůrčí počin v oboru Činohra Janu Mikuláškovi za režii inscenace, na další řadu cen byla inscenace nominovaná. Záštitu představení udělil pan Václav Havel. "Jsem velice rád, že díky festivalu Jeden svět zažijeme v mladoboleslavském divadle něco naprosto ojedinělého," říká Skřipek. Předprodej vstupenek byl zahájen 16. 1. 2012 v prodejně Městského divadla Mladá Boleslav v Husově ulici 214.

Jan Kurka