Balada pro banditu, Chaplin nebo chystaný Kabaret. Jedná se o velké a drahé inscenace Městského divadla, na nichž se podílí, nebo v případě Kabaretu budou podílet, desítky lidí. Uvádět takové kusy si může dovolit jen dobře zajištěné divadlo a i ono musí doufat, že diváci si k titulu najdou cestu. Z krajského úřadu však nyní přichází dobrá zpráva středočeská profesionální divadla se konečně dočkají také stabilní podpory ze strany Středočeského kraje.

Rozpočet Městského divadla Mladá Boleslav činí 38,5 milionu korun. Kulturní stánek dokáže sám ze vstupného pokrýt necelých 40 procent, zbytek platí zřizovatel, což je město (21,5 milionu korun) a sponzoři. Největší výdaje představují platy zaměstnanců, na druhém místě realizace vlastních inscenací a na třetím místě nákup hostujících představení.

Není tajemstvím, že divadlo vede s magistrátem soustavný boj za zachování konstantní finanční podpory. To ostatně nejednou naznačoval i bývalý ředitel František Skřípek. Město dlouhodobě poznamenává, že divadlo by však mělo být poměrně financováno rovněž z krajských peněz.

Středočeští zastupitelé však na svém posledním jednání schválili koncepci podpory profesionálních divadel na období let 2016-2020. Co to v praxi znamená? Především minimální roční sumu 1,8 milionu korun, kterou si mezi sebe rozdělí tři středočeská divadla kladenské, příbramské a boleslavské.

„Dosavadní grantový způsob podpory divadel, který přinášel nejistotu a neodrážel dosah divadel pro občany kraje, nahrazujeme koncepční dlouhodobou podporou, která má zároveň i motivační charakter skládá se totiž z fixní částky a z částky pohyblivé, jež by měla odrážet úspěšnost divadla v několika kritériích," představil koncepci radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Mezi hodnocenými kritérii bude například počet představení, počet vlastních zájezdových představení, podíl nákladů oproti výnosům, ale také účast na profesionálních přehlídkách či získaná ocenění. To vždy za uplynulý rok.

Pro mladoboleslavské divadlo tato změna znamená ročně půl milionu a s největší pravděpodobností i onen pohyblivý bonus ve výši 30 procent. S počtem odehraných představení, jejich obsazeností dosahující 88 procent a dvěma Cenami Thalie v posledních letech by nemělo mít divadlo problém na něj dosáhnout.

„Příspěvek spíše usnadní realizaci naplánovaného a trochu zmírní pnutí a našponování. Na projekty, které se zrodí mimo plán, se budeme snažit najít zdroje jinde," přiblížil čtenářům Boleslavského deníku Přemysl Tišer, vedoucí ekonom MDMB.

Příspěvek od kraje, po němž středočeská divadla volala, přichází alespoň v Boleslavi v pravou chvíli. Otázka další spolupráce města se společností Škoda Auto, která MDMB podporuje částkou zhruba 800 tisíc korun ročně, je po nečekaném zvýšení daně z nemovitosti před několika týdny stále ve hvězdách. Zachování stávající spolupráce však nahrává skutečnost, že divadlo je instituce regionální a polovina diváků do Mladé Boleslavi za kulturou přijíždí z okolí.

„Tato velká bublina už pomalu splaskává. Myslím, že nakonec najdeme s automobilkou opět společnou řeč. V nejhorším případě bychom peníze pro divadlo našli," říká náměstek primátora Daniel Marek.