Není divu – ve vsi, čítající okolo čtyř set obyvatel, se každý měsíc konají alespoň dvě společenské události, na nichž se schází většina jejích obyvatel.

„Je to určitě tím, že lidé drží pospolu a také jsou aktivními členy místních spolků, které tady mají opravdu hluboké kořeny,“ uvedla hospodářka obce Jana Kučerová. Kromě dobrovolných hasičů jsou zde velmi aktivní také členové mysliveckého spolku, místní organizace Českého zahrádkářského svazu a Klubu maminek.

Od začátku roku mají Hlavnovští za sebou uspořádání pěti plesů, dětského karnevalu, oslav masopustu, pálení čarodějnic, velikonočních oslav, včetně taneční zábavy a mnoho dalšího. Jen v květnu zde například mohli labužníci podlehnout netradičnímu Salátovému mámení, kuchařské soutěži o nejchutnější salát, a zájemci o výtvarné tvoření pokoušet múzy v keramické dílně.

Zkrátka v Hlavně nepřicházejí ani sportovci. Hlavnovští fotbalisté a nohejbalisté pomáhají zaštiťovat většinu sportovních akcí. Tou první je každoročně Novoroční běh z Hlavna do Hlavna, na jaře následuje soutěž v požárním sportu Memoriál Jana Hlaváčka a v červnu Cyklozávod Písečák 2010. Do všech závodů i zábavních podniků se aktivně zapojují i ti nejmladší občané obce.

„Třeba zahrádkáři začali s omlazením svých řad jako první. Založili zahrádkářský kroužek, kde děti pomáhají s údržbou veřejných prostranství, každý tam má svůj malý pozemeček s cedulkou se jménem, na kterém pěstuje květiny,“ míní kronikářka Jarmila Hrůzová.

O veřejná prostranství však pečují všichni. Vysazují stromky, sekají trávu, pečují o květiny. Dokonce se organizují i brigády na sběr odpadků. „Jsme malá ves, členové každé rodiny působí v různých organizacích, a tak nikdy není problém domluvit se a vzájemně si pomoci, když se organizuje nějaká zábava nebo je naopak potřeba přiložit ruku k dílu,“ vysvětluje hospodářka.

Už tři roky fungují v Sudově Hlavně dva ochotnické kroužky – jeden je dětský, druhý určený pro dospělé. „Máme za sebou nastudování Sněhurky po 30 letech a Mrazíka, texty jsou aktualizovány tak, aby pasovaly na současné dění v Česku i v naší obci. Je to vždycky velká legrace,“ doplňuje kronikářka.

Finanční odměnu za své letošní ocenění by obec ráda použila na úpravu půdních prostor nad obecním úřadem, kde by mohla vzniknout klubovna, nebo jakési zázemí pro místní spolky.

Střípky za Sudova Hlavna
– Zajímavou historii má zvonička na návsi. V její spodní části bývaly obecní váhy. Původní zvon z věže zmizel za 2. světové války. Současný zvon do obce přivezl rodák Jan Vinduška, z koncentračního tábora, kde byl uvězněn. Tímto zvonem svolávali vězně k práci.
– Obecní víceúčelové hřiště postavili za peníze získané za Bílou stuhu Vesnice roku 2008.
– Místní kronikářkou je Jarmila Hrůzová. Její zásluhou mají jak hlavenečtí dobrovolní hasiči, tak i obec kroniku, psanou od roku 1983.