Sbalili si kufr, opustili svůj dům a zpátky do města už se nikdy nevrátili. Osudy některých boleslavských Židů bude už za dva týdny připomínat devět pamětních kostek s mosaznou hlavicí, zasazených do chodníků na Starém městě.

Mezinárodní projekt Stolpersteine se šíří od poloviny 90. let z Německa, v Čechách byl první kámen usazen v roce 2008. Kameny zmizelých, jak se pamětním kostkám rovněž říká, označují místa, odkud byli Židé za druhé světové války odvlečeni do koncentračních táborů.

„V Mladé Boleslavi došlo ke vzácné spolupráci mezi obyvateli a politiky napříč politickým spektrem. Významně projekt podpořil krajský zastupitel Karel Horčička, na městě nám vyšel vstříc náměstek primátora Jiří Bouška," říká za organizátory a koordinátory projektu v Mladé Boleslavi David Hradiský.

Ukázalo se, že místopředseda Federace židovských obcí ČR Michael Lichtenstein měl pravdu, když na prosincovém MB café upozornil, že usazení prvního kamene je spojené s největšími těžkostmi. Když byla nalezena společná řeč s městem i památkáři, umístění dalších kamenů již nestálo nic v cestě.

Výroba jednoho pamětního kamene stojí 120 eur, tedy ne málo, přesto se podařilo v Mladé Boleslavi získat peníze na celkem devět kamenů.

Tři zaplatí Jednota Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi, dva magistrát, po jednom David Hradiský, Lenka Galovská, Jiří Filip a též rodina Kocourkových. Výběrem osob a prověřením dostupných životopisných údajů obětí, jejichž jména ponesou první kameny, byl pověřen historik Jiří Filip.

Kameny se nejčastěji osazují jako solitéry, v místě, kde byla ze svého domova vytržena celá rodina, se umísťují takzvané trsy. Rozdělené rodiny se tak symbolicky opět setkají.

Instalaci kamenů v Mladé Boleslavi zajistí přímo autor projektu, německý umělec Gunter Demnig, který kameny s mosaznou destičkou, nesoucí informace o dané osobě a místě jejího skonu, vlastnoručně vyrábí. „Fakt, že pan Demnig a celá delegace se budou přesouvat během instalace z jednoho místa na druhé, nás přiměl k rozhodnutí, že všechny kameny v první vlně budeme směřovat na Staroměstské náměstí a do jeho blízkého okolí. Není v tom třeba hledat žádnou diskriminaci," vysvětluje Lenka Galovská.

Uložení kamenů se uskuteční 13. září. Do té doby bude Boleslavský deník o projektu podrobně informovat.