Vyprat s pradlenkami prádlo, poznat rostlinky u babky bylinkářky, pomoci kovářům přitlouct podkovu nebo s mlynářkami přesypat mouku. To byly úkoly na stezce řemesel, které v sobotu na dětském dnu splnilo přes dvě stě dětí. Hned na startu získali účastníci kartičku se jménem, na níž mu „řemeslníci“ zapsali za každý splněný úkol jedno písmenko. Výslednou tajenku děti následně proměnily za ovoce, párek v rohlíku, limonádu a připravené ceny.

Organizátorům se podařilo získat dostatek odměn díky velkému množství sponzorů. A nechyběl samozřejmě ani bohatý doprovodný program pro děti a dospělé. Velkému zájmu se těšili strážníci městské policie z Mladé Boleslavi i strážníci PČR z Mnichova Hradiště, a také záchranáři s ukázkami svojí práce.

Kromě skákacího hradu, zde mohly děti vyzkoušet rodeo na umělém býku, ovládat RC modely aut nebo si zahrát hru Shoď ho! Kdo chtěl, ten se mohl proměnit pod rukama šikovných malířek, které malovaly na obličej. „Všem vystupujícím i lidem, kteří pomáhali s organizací bych chtěla moc poděkovat,“ uvedla Jitka Bartošová, osadová starostka obce Solec.

Na připraveném pódiu mohli přítomní zhlédnout vystoupení zpěváka Davida Mattiolliho, mistryně v tanci se psem Daniely Šiškové, nebo ukázku zumby pod vedením Lucie Adamcové.