„Cílem je podpora dětského čtenářství v době, kdy knihovny zápolí s konkurencí televizí a počítačů,“ shodly se pracovnice mladoboleslavské knihovny. V poslední době čtou totiž děti podle průzkumů velmi málo a právě osobní příklad v rámci této akce by jim měl ukázat, že číst knihy je správné a zábavné.
Zaměstnankyně knihovny proto dětem četly pohádky z knih spisovatele Hanse Christiana Andersena, podle něhož je akce pojmenována už od roku 2000.
V boleslavské knihovně děti přespaly ve spacácích, které si s sebou přinesly. Na začátku mezi děti přišel z dávných dob sám spisovatel Andersen. Ten se představil a řekl jim něco o sobě.
Následně se děti bavily hledáním pokladu po celé knihovně, kde byla ukryta truhla s odměnami. Ostatně různé soutěže se střídaly se čtením pohádek celý večer. Mimo to si děti připravily kostýmy a užily si dokonce i maškarní bál.
Během noci byly knihovny, které se do projektu zapojily, připojeny pomocí internetu. Účastníci Noci s Andersenem tak byly po dobu akce v kontaktu .