Menší sál a klubovnu v čajovně totiž využije nově vzniklý Dětský klub Bílá Hlína neboli Berušky k výtvarnému tvoření, tancování, cvičení, zpívání a dalším aktivitám.

První schůzky se zúčastnilo dvanáct dětí a tvořily se papírové stojánky na tužky. „Je na dětech, čemu se tady budou chtít nejvíce věnovat, program jim ráda přizpůsobím,“ uvedla vedoucí klubu Stanislava Matulová. Činnost klubu by ráda rozdělila do tematických bloků, které by byly rozděleny podle ročních období.

„Teď se třeba budeme připravovat na vítání jara, rádi bychom se prezentovali vlastními výrobky a divadelním představením na Jarním plese,“ prozradila Matulová. Na další společnou hodinu je připraveno tvoření z vizovického těsta.