A právě tohle byl důvod konání dalšího okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Mladé Boleslavi, které děti absolvovaly na dětském dopravním hřišti u osmé základní školy. Hlavním organizátorem  a ředitelem soutěže je provozovatel dětského dopravního hřiště v Mladé Boleslavi Adolf Hainc, který byl se soutěží spokojen.

„Letošní průběh soutěže hodnotím jako výborný. Počasí nám přálo, jen mohlo být tepleji. Znalosti žáků byly závislé na přípravě vedoucích týmů ze škol, a podle toho byly i výsledky. U některých dobré, u některých horší," zhodnotil hlavní organizátor.
Zajistit, aby děti byly vybaveny potřebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným předpokladem bezpečného pohybu v dopravním prostředí, i proto se každoročně tato soutěž koná.

Na organizaci a průběhu se podílela i místní městská policie. „Vzhledem k znovuzavedení dopravní výchovy do školních osnov je také důležité rozvíjet nejen teoretické znalosti, ale zejména ty praktické. K tomu se právě nejlépe hodí dopravní hřiště na 8. ZŠ, nebo například mobilní dopravní hřiště pro děti předškolního věku, které provozuje městská policie v Boleslavi, kde je možné chyby bez následků napravit a poučit se z nich," potvrdil prospěšnost akce ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Krom disciplíny pravidel provozu a jízdy zručnosti, musely děti umět poskytnout i první pomoc. „Bohužel, přestože soutěžící mají v propozicích uvedena konkrétní poranění, která jsou hodnocena, není úroveň znalostí první pomoci právě dobrá. Je velký rozdíl mezi dětmi, které prošly průpravou, ať už s učitelkami zdravotnicemi nebo přímo s našimi lektory, případně se účastní soutěže mladých zdravotníků a těmi, co například pouze shlédly doprovodné video Besipu. Největší problém vidím i v nedostatečném praktickém prozkoušení, děti mají teoretické znalosti, ale vlastní ošetření nedokážou, bojí se. Snažíme se jim postupy vysvětlit, bohužel je k tomu na vlastní soutěži velmi málo prostoru. Ke skutečnému zranění naštěstí nedošlo," zhodnotila soutěž ředitelka ČČK v Boleslavi Michaela Mittnerová.

O čem byla soutěž a kdo vyhrál?

V okresním kole absolvovala družstva čtyři soutěžní disciplíny. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretickou část, to samé pak musely předvést i v části praktické. Následovala jízda zručnosti a následovaly zásady poskytování první pomoci. Svou roli v konečném pořadí sehrály i trestné body, to když se dětem něco nepovedlo. Děti byly rozděleny do dvou kategorií. Mladší a starší.

Výherci I. kategorie

1.místo - ZŠ a MŠ Kněžmost

2.místo - ZŠ Čachovice

3.místo - 4 ZŠ Mladá Boleslav

4.místo - ZŠ Dolní Slivno

5.místo - 8 ZŠ Mladá Boleslav

6.místo - 7 ZŠ Mladá Boleslav

7.místo - ZŠ Bělá pod Bezdězem

8.místo - 5 ZŠ Mladá Boleslav

9.místo - ZŠ Luštěnice

Výherci II. kategorie

1.místo - ZŠ a MŠ Brodce

2.místo -ZŠ a MŠ Kněžmost

3.místo - ZŠ Čachovice

4.místo - 7 ZŠ Mladá Boleslav

5.místo - ZŠ Luštěnice

6.místo - ZŠ Dolní Slivno

7.místo - 4 ZŠ Mladá Boleslav

8.místo - 8 ZŠ Mladá Boleslav

9.místo - 5 ZŠ Mladá Boleslav