Dopolední program dětí je zaměřen spíše na vzdělávání, výtvarné činnosti a zdokonalování osobních kvalit. Velkou pomůckou je interaktivní tabule, se kterou se děti setkají i později v debřské základní škole. Odpoledne je vyhrazeno hrám a individuálnímu programu podle přání dětí. K pobytu venku mají děti k dispozici rekonstruovanou zahrádku s pískovištěm, domky, prolézačkami a zásobou venkovních hraček.

Školka je zapojena do nespočtu vzdělávacích programů, které děti seznámí se zdravým životním stylem a naučí je dbát o zdraví. Aby byl program rozmanitý, jezdí děti na plavání, výlety, školku v přírodě, do divadla nebo na koncerty. Ony samy pak vystupují na různých obecních akcích. Například při vítání občánků nebo rozsvěcení vánočního stromku.

Akce se pořádají také na zahrádce školky, kam jsou zváni i rodiče. Jednou z nich bylo i opékání buřtů. Školka má rozvinutou spolupráci s debřskou základní školou, kam většina dětí z hrdlořezské školky po skončení předškolní docházky nastoupí. Děti chodí do školy na návštěvy, prohlédnout si třídy a seznámit se s vyučujícími, aby se nemusely bát a věděly, co je čeká.