Na procházku, která byla spojená se sbírkou pro varhany, přišly desítky místních i přespolních lidí. Ti vyrazili ze hřbitova Na Burse ve Starých Benátkách v 15 hodin a skončili o čtyři hodiny později u prohlídek starých fotografií a ohňostroje na farní zahradě.

Varhany mají také vlastní transparentní účet: 115-8929720257/0100.