„Oba muži při řešení události strážníkem uznali svůj přestupek, věděli o něm, jen doufali, že se na ně nepřijde. Souhlasili s přestupkem i s výší blokové pokuty vyměřené pochůzkářem na místě,“ uvedl velitel městské policie Tomáš Kypta. Vzhledem k tomu, že se oba chovali slušně a protiprávního chování hned zanechali, tak odešli s pokutou ve výši tisíc korun.

S dalšími výtečníky se strážníci museli popasovat po osmnácté hodině na Kominických schodech. „Při kontrole zde strážník objevil skupinku čtyř osob ve značně podnapilém stavu stále konzumující alkoholické nápoje. Kontrolou totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o tři muže polské národnosti a jednoho muže české národnosti,“ vysvětlil Kypta.

Pánové nebyli příbuzní, ani nepocházeli ze společné domácnosti. Neměli tedy co pohledávat společně na jednom místě a už vůbec ne popíjet na veřejnosti. A tak všichni z místa odcházeli s desetitisícovou pokutou.

Jinak městská policie Boleslavany pochválila. Velikonoční pondělí se obešlo bez většího počtu přestupků.