Program Dne zdraví a sociálních služeb bude probíhat od 10 do 16 hodin. Zájemci se tam budou moci seznámit s veškerými dostupnými sociálními službami, které v Mladé Boleslavi fungují. Své služby tam bude prezentovat nejen pečovatelská služba, ale i ostatní poskytovatelé sociálních služeb, se kterými město spolupracuje nebo je podporuje. K dispozici bude také nový katalog sociálních služeb, aktualizovaný pro letošní rok.

V rámci zdravotní prevence si tam lidé díky spolupráci s Klaudiánovou nemocnicí budou moci nechat změřit krevní tlak nebo zjistit krevní skupinu a změřit hladinu krevního cukru. Připravena bude také prezentace zdravotních kompenzačních pomůcek s možností jejich vyzkoušení.

Ilustrační foto.
Klaudiánova nemocnice má nedostatek krve, žádá dárce o pomoc

Letošní Den zdraví a sociálních služeb chce kromě zdravotní prevence také motivovat lidi k aktivnímu přístupu k životu, aby preventivně předcházeli krizovým životním situacím - a pokud se do nich dostanou, aby je úspěšně zvládli.