„Předpokládáme, že práce na celkové rekonstrukci budou následovat záhy po skončení úprav v prostoru bazénu,“ uvedl starosta Sokola Bohumil Rosenkranz. Sokolům věnovalo město za účelem opravy a odvlhčení budovy částku v hodnotě zhruba 7,5 milionu korun.

V tuto chvíli ovšem nejsou ještě hotové ani demoliční práce. „Ty jsou v režii Městské společnosti sportovních a rekreačních areálů a měly by být skončeny v průběhu léta, načež se bude konat soutěž na zhotovitele dalších prací. Bude nutné dále upravit tamní zázemí bazénu tak, aby vyhovoval potřebám seniorů. Součástí výsledné podoby by tak měl být i výtah,“ poznamenala mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Peníze na tento projekt jdou z velké části z městské kasy, na opravu bazénu přispívá ze společného rozpočtu i automobilka. Celkově bylo takto vyčleněno 35 milionů korun. „Jsme rádi, že se v otázce Sokolovny našla s městem společná řeč, je to dobré znamení toho, že město považuje existenci i činnost našeho spolku za potřebné a užitečné a je ochotné nás tímto výrazným způsobem podpořit,“ doplnil Bohumil Rosenkranz.

Na činnost mladoboleslavského Sokola, na současnost i perspektivu do budoucna jsme se ptali jeho mladoboleslavského starosty Sokola Bohumila Rosenkranze

Jak byste zhodnotil činnost mladoboleslavské TJ Sokol v letošním roce?

Letošní rok je pro nás významný v mnoha ohledech. Jednak započaly dlouho očekávané práce na Sokolovně, kde v současnosti probíhá rekonstrukce bazénu, jednak se účastníme všesokolského sletu v Praze, kde vystupují i naši cvičenci. A samozřejmě se v součinnosti s městem a Československou obcí legionářskou chystáme na podzimní oslavy sto let republiky. To vše krom tradičních akcí, jako je Sokolská akademie, týden v pohybu, nebo různé předvánoční programy – zpívání u stromečku, mikulášská nadílka a další.

Starosta Sokola Bohumil RosenkranzZdroj: Archiv Bohumila RosenkranzeJe o Sokol mezi mládeží zájem?

Ano, v Mladé Boleslavi máme v poměru k republikovému průměru velký podíl dětí do 15 let. Poměrně dost je lákají modernější disciplíny, jako je capoeira, fotokroužek, nebo vůbec nejpopulárnější parkour. Ale i klasika, jako je gymnastika, nebo například šachy.

Co děláte pro větší propagaci?

Samozřejmě máme vlastní webové stránky i facebook, ale především je to o osobním kontaktu – být viděni, proto máme Dny otevřených dveří a snažíme se s různými akcemi vyjít ven mezi lidi. Boleslav je trochu specifická v tom, že zde má Sokol silnou konkurenci, při každé škole zde funguje tělocvična i řada sportovních kroužků, poměrně velkou váhu zde má i Tělocvičná jednota Škodovky. Ale Sokol je Sokol – jednak máme velkou tradici, jednak jsme poměrně levní.

Jak je to tedy s financováním?

Určitá část příspěvků na nás jde z ústředí Sokola, jde ale spíše o menší částky, třeba na nákup nářadí. Navíc jsme z ministerstva přestali dostávat finance na provoz Sokolovny, neboť se jedná o kulturní památku a její provoz je neuvěřitelně drahý. Jinak máme určité příjmy od sponzorů, snažíme se pronajímat prostory, ale i tak je to s financováním dosti obtížné a pohybujeme se spíše v mínusových částkách. Nesedíme ale se založenýma rukama a snažíme se současný stav zvrátit a to se snad podaří.

Jak vypadá spolupráce s městem?

S městem se povedlo najít společnou řeč při péči o budovu Sokolovny – práce na bazénu, jakož i další úpravy, jako odvlhčení budovy či rekonstrukci suterénu, jsou v v režii města, které do tohoto podniku investovalo miliony, které my zkrátka nemáme. Za to jsme vděční, je to dobré znamení toho, že město považuje činnost i existenci Sokolu za důležitou.

A závěrem otázka možná osobní – co znamená Sokol pro Vás?

Radost a aktivitu, vědomí toho, že se něco děje. Ačkoliv tomu musím leckdy obětovat čas pracovní i soukromý, nelituji toho. Možná je jednodušší sedět u televize a nadávat, ale daleko hodnotnější je směřovat k nějakému výsledku a aktivně se snažit zlepšovat jak sebe, tak i okolí. A to myslím Sokol dělá.