„Za klíčové považuji zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště pro cestující - ať už se jedná o imobilní pasažéry, starší občany či rodiny s kočárky,“ uvedla Alena Heinišová ze Správy železnic. Projekt ale zahrnuje také kamerový systém, který bude napojený na dispečerské řídící pracoviště Správy železnic.