Lékařka hematologicko-transfúzního oddělení Klaudiánovy nemocnice Radka Schulzová prohlásila jménem všech pacientů: „Jsou to lidé, kteří jsou pro vás anonymní, ale vy jste jim pomohli navrátit se zpátky do života nebo jim kvalitu života vylepšit.“

Rovněž ředitel nemocnice Ladislav Řípa připomněl, že bez dárců krve by nebylo možné obrovské množství pacientů vůbec léčit. A zachránit.

Poděkovat dárcům krve přišli vedle zástupců Klaudiánovy nemocnice také představitelé pojišťoven, Českého červeného kříže

nebo senátor Jaromír Jermář, který je sám dlouholetým dárcem krve. Svou krev daroval už téměř sto třicetkrát. „Je symbolické, že jsme se sešli v kostele svatého Bonaventury, na místě, které je spjaté s Jednotou bratrskou. Ta je úzce spojena s českým humanismem. A dárcovství krve je velice humánní čin,“ poznamenal Jermář.