Jeho strana v komunálních volbách obhájila tři mandáty v zastupitelstvu a dvě místa v radě města. Jaké plány tedy má v oblasti kultury, školství a sportu, kterou má opět na starosti?

Rada města je orgán, který dělá prakticky všechna důležitá rozhodnutí, a tentokrát není jednoznačně většinová pro žádnou stranu. Myslíte si, že je to pro město dobře?

Rozložení sil v radě určitě dává v tomto volebním období větší prostor pro diskuzi, a v tom si myslím, že to dobré je. Důležitá strategická rozhodnutí, která často město ovlivní na řadu let, by vždycky měla vzejít ze vzájemné dohody všech koaličních partnerů.

Jaké jsou vaše priority pro příští čtyři roky?

Samozřejmě asi budu opakovat slova svých kolegů, ale i pro nás je důležité dokončit všechny rozjeté investice. Jsem rád, že most do Čejetic už je zprovozněn, teď je na řadě především bazén, ale i spolupráce na rozšíření třídy Václava Klementa. To městu hodně pomůže, stejně jako tangenta, která by měla být do konce příštího roku hotová.

A co plánujete z nových věcí, rýsuje se zásadní investice?

Plánů je spousta, ale z těch konkrétněji se rýsujících si chceme pohlídat především kompletní rekonstrukci Domu kultury. Ta investice nebude vůbec malá, půjde o několik desítek milionů, ale máme na to celé čtyři roky. To je asi stěžejní bod toho, co chceme, aby po nás za ty další čtyři roky v Boleslavi zůstalo.

V předvolebním programu jste měli i vybudování loděnice na Krásné louce?

To je pravda, rádi bychom to zrealizovali, ale opět to bude hodně záležet na penězích. Není to ale jediná věc, kterou jsme slibovali a chceme ji dodržet. Budeme třeba koncepčně spolupracovat na systému parkování ve městě, a řadě dalších věcí.

Velkým tématem pro vás i ostatní koaliční partnery byla také bezpečnost ve městě. Jak ji hodláte řešit?

To je oblast, na kterou se také rozhodně zaměříme, i když do jisté míry se v jedné inkriminované lokalitě, tedy v okolí Kauflandu, vlastně začala řešit sama. Mám informace, že vlastníci těch dvou nemovitostí, v jejichž blízkosti se problémy vyskytují často, už rozdali desítkám nájemníků výpovědi. Další otázkou je personální posílení městských strážníků, což bychom velmi přivítali. Záleží ale na tom, jak při sestavování rozpočtu budeme v souladu s koaličními partnery.

Důležitým tématem bude i třídírna odpadů, jak to s ní bude?

Ano, další téma, které bude stávající vedení města řešit. Došlo tam k nějakým problémům s firmou Geosan, které je nejprve nutné rozklíčovat. Variant řešení je v tuhle chvíli několik, věřím ale, že se podaří najít řešení, které bude ke prospěchu města a lidí, kteří tu žijí. Považuju to za jeden z nejzásadnějších úkolů, které pro příští rok budeme mít.

Jaké máte plány v oblasti kultury?

Co se týká akcí, které město pořádá, jejich počet plánujeme zredukovat. Samozřejmě ty velké a oblíbené, jako jsou čarodějnice, Mikuláš, Septemberfest a podobné určitě necháme. U těch, které tolik navštěvované nebyly, ještě popřemýšlíme. Ta optimalizace je ale ještě před námi.

Ještě jste se nezmínil o školství, které je rovněž ve vaší gesci, chystáte nějaké novinky i tam?

Chceme se nyní zaměřit na budovy samotné, rádi bychom na opravu stávajících objektů vyčlenili mnohem více peněz, než tomu bylo doposud. Provoz škol a školek je myslím nastaven dobře, tam posílení v tuhle chvíli nutné není.A pokud se povede získat další dotace, rádi bychom zateplili 9. základní školu.

Čerpání dotací bude nejspíš vůbec velké téma, před námi je další programovací období…

Přesně tak, a rádi bychom byli v čerpání tak úspěšní, jako tomu bylo doposud. Co se týká lokalit, kam by měly peníze směřovat, bude to v tuhle chvíli náměstí Republiky, Rozvoj, Slavoj, a pak také příměstské části. Sídliště je nyní z tohoto pohledu dokončeno.