Vytrvalý déšť v polovině září rozbahnil pole a zemědělci si ani s těžkou technikou netroufli vyjet na pole. Prý by mnohatunové kolosy utopili 
v bahně. Začátek 184. cukrovarnické kampaně tak musel být o několik dní posunut. Pak se ale jako mávnutím kouzelného proudku vyčasilo a po takřka celou dobu kampaně panovaly nejideálnější podmínky, jaké si v Tereos TTD mohli přát – minimum dešťových srážek a teploty dlouho nízké, ale nad bodem mrazu.

Drobné problémy měla společnost rovněž s čistírnou lihovarnických výpalků, investicí, která přišla na 350 milionů korun. Provoz zařízení bylo totiž třeba „vyladit". „Po určitých změnách v technologii a ustálení provozu se čistírna ukázala schopná plnit přesně to, co od ní očekáváme – produkci obnovitelné energie a snížení zápachu," vysvětlil mluvčí Jakub Hradiský.

Vlastní kampaň byla vpravdě rekordní. Přestože začala se zpožděním, její délka trvala úctyhodných 135 dní (od 17. září do 29. ledna) a cukrovary jely po celou dobu naplno. Rekordní bylo množství zpracované řepy (celkem 3,1 milionu tun), výnos řepy z jednoho hektaru (82 tun) a plocha, na které zemědělci řepu pěstovali (37 249 hektarů).

Zaměstnanci dobrovického cukrovaru mají nejnáročnější období roku za sebou, nyní však začínají jednat se zemědělci o nových kontraktech, připravovat setí a v provozu zůstává lihovar i čistírna výpalků. Máme za rok čekat další úspěchy.

Kampaň v číslech:

184.cukrovarnická kampaň je minulostí. Dobrovický cukrovar byl založen Karlem Anselmem Thurn Taxisem v roce 1831 a je nejstarším cukrovarem v Evropě, který funguje ve svých původních budovách.

2,1milionu tun cukrové řepy zpracoval během cukrovarnické kampaně sám cukrovar v Dobrovici. Právě tento závod na Mladoboleslavsku je v České republice největším podnikem svého druhu.

3,1milionu tun cukrové řepy zpracovaly dohromady dva cukrovary firmy Tereos TTD. Větší závod společnost provozuje v Dobrovici, menší funguje v Českém Meziříčí. Neuvěřitelné číslo je rekordní.

135dní trvala uplynulá cukrovarnická kampaň, která začala 17. září a skončila 29. ledna. V historii dobrovického cukrovaru se jedná o regulérně nejdelší kampaň, a společnost tak slaví další rekord.

25 482hektarů polí zásobovalo cukrovou řepou pouze cukrovar v Dobrovici. Do města se dostává většina suroviny na korbách nákladních vozů, které se vyhýbají centru města a přijíždějí po obchvatu.

37 249hektarů půdy v součtu využívají dodavatelé společnosti Tereos TTD k pěstování řepy. Oba cukrovary společnosti mají ČR rozdělenou na spádové oblasti, aby cesta do závodu byla co nejkratší. Dopravu plodiny zajišťují smluvní partneři, zemědělci řepu pouze připraví na okraje polí. Tam by neměla přemrznout.

17,4procent. Taková byla po vyhodnocení kampaně průměrná cukernatost sklizené řepy. Současných hodnot cukernatosti bylo dosaženo šlechtěním. Na konci 18. století, kdy se o zvyšování množství cukru v řepě začal pokoušet pruský chemik Franz Karl Achard, byla cukernatost 5 – 6 procent. Dnes dosahuje i dvaceti.

50kilometrů, to je průměrná vzdálenost, jakou řepa absolvuje z ukládek na okrajích polí do cukrovaru. Každé nákladní vozidlo, které surovinu dopravuje, je vybaveno GPS a na své cestě sledováno.

14 800tun řepy denně zpracovává během kampaně samotný dobrovický cukrovar. Srovnání se stavem před rozsáhlými modernizacemi, kdy denně provoz spolykal pouhých 1000 tun, už dnes vyvolá úsměv na tváři.

1350tun bílého cukru denně se vyrobí v dobrovickém cukrovaru. Největší objem hotového produktu opouští areál v cisternách, menší spotřebitelská balení vznikají v balícím centru společnosti v Mělníku.

3940hektolitrů surového lihu každý den produkoval lihovar společnosti Tereos TTD v Dobrovici během řepné kampaně. V letošní kampani byla uvedena do provozu také moderní čistírna výpalků.

2,7milionu metrů krychlových bioplynu vyprodukovala v poslední kampani, tedy letos, nová čistírna lihovarnických výpalků. Energie vzniklá spalováním plynu pomáhá pohánět dobrovický areál.