Město chtělo v uplynulých letech budovu nejprve prodat, nakonec její prostory pouze z valné části pronajalo společnosti SlideUP. Té nyní kancelářské prostory, zabírající 2., 3. a 4. podlaží, definitivně prodává. Nechá si ovšem ve svém držení nebytové prostory v přízemí, kde se nachází i cukrárna. Ta je oblíbeným místem setkávání místních a přispívá tak k oživení leckdy prázdného náměstí.

Schválené řešení tak umožní i další fungování cukrárny v městem pronajatém prostoru do budoucna. Totéž platí i o dalších podnicích, které v přízemí domu číslo 105 působí. Součástí nového řešení vlastnických vztahů, odsouhlaseného čtvrtečním zastupitelstvem, bylo i zajištění průchozího přístupu skrze dům číslo popisné 150 k bytovému domu číslo popisné 92, který je rovněž majetkem města Mladá Boleslav.