Rekonstrukční a stavební práce se v dohledné době dotknou mostu U Měšťáků, mostu u pekárny, mostu přes Klenici v ulici Svatovítská a mostu u zastávky. Nemusí to být ale ani z daleka vše. Rekonstrukci totiž město zvažuje i u mostu u Stadionu a mostu, který spojuje ulice Na Šafrnici a Na Klenici.

Ostatní mosty a lávky z celkových 25, které na území města stojí, jsou podle městem vypracovaného přehledu v dobrém stavu, nebo již rekonstrukcí v nedávné době prošly. Od roku 2014 má Mladá Boleslav přemostění přes Jizeru. Další stavby - most u stadionu a lávky Rychta, u kurtů, u altánu a u hřiště - prošly v témže roce obnovou. Vůbec nejnovější je pak lávka Olympia, ta je z loňského roku. Z roku 2017 je pak most přes Jizeru v příměstské části Debř.

Havarijní stavy dvou mostů

Mladá Boleslav mosty na svém území nechává kontrolovat pravidelně. V nejhorším stavu je nyní podle informací boleslavského magistrátu železniční most v lokalitě U Měšťáků. Ten už je havarijním stavu a byla na něm snížená tonáž. „S jeho opravou nelze otálet. Most není nutné okamžitě zavřít pro dopravu, ale co nejdříve bude nutné například omezit průjezd velkých kamionů,“ připomněl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Samotná oprava však vůbec nebude snadná. Jedná se totiž o křižovatku důležitých ulic ve městě, tedy Havlíčkovy a Laurinovy, na které navazují další důležité spojnice. Dopravní omezení v těchto místech tak mohou výrazně ovlivnit dopravu ve městě.

„Provoz by neměl být ohrožen, ale je zapotřebí bezodkladně zasáhnout. Do škodovácké celozávodní dovolené je třeba mít hotové práce, které lze dělat za provozu železnice, a v průběhu výluky nastanou další práce, abychom neomezili vlakovou dopravu,“ popsal Nwelati s tím, že hotovo by mělo být do konce letošního roku.

Špatně je na tom i lávka pro pěší přes Klenici ve Svatovítské uličce v prostoru mezi ulicemi Nádražní a Pražská. „Lávka, kterou využívá mnoho dětí při cestě do nedaleké 4. základní školy, je v havarijním stavu. Nahradí ji zbrusu nový mostek,“ potvrdil Pavel Šubrt z boleslavského magistrátu.

Mosty a lávky v Mladé Boleslavi

Most u Měšťáků - bude rekonstruován letos
Lávka Palackého přes železniční trať v Mladé Boleslavi
Lávka Jiráskova přes železniční trať v Mladé Boleslavi
Lávka U pošty přes železniční trať v Mladé Boleslavi
Most Slovanka přes železniční trať v Mladé Boleslavi
Most k autobusovému nádraží přes železniční trať v Mladé Boleslavi
Most přes I/38 Radouč - Debř
Přemostění Jizery pro rozvoj podnikatelské zóny v Mladé Boleslavi - nový, postaven v roce 2014
Most přes řeku Jizeru v Debři - rekonstruován 2017
Most u pekárny - plánovaná rekonstrukce
Most přes Klenici v ul. Svatovítská - uzavřena, nutná rekonstrukce
Most u zastávky - plánovaná rekonstrukce
Most přes řeku Klenici - zvažuje se rekonstrukce
Most přes řeku Klenici - zvažuje se rekonstrukce
Most u stadionu - oprava 2014 bez HPM
Lávka Rychta - oprava 2014 bez HPM
Lávka u kurtů - oprava 2014 bez HPM
Lávka u altánu - oprava 2014 bez HPM
Lávka u hřiště - oprava 2014 bez HPM
Lávka u koupaliště
zvedací lávka Olympia Nová - postavena 2018
Podlázky - lávka k čp.91
Podlázky - most u č.p. 68
Podlázky - lávka u trati ČD
Most přes Zalužanskou vodoteč u Alberta