Myšlenka obnovy dopravního hřiště má na radnici zelenou a bude patrně jen otázkou nového zastupitelstva, které vzejde po říjnových komunálních volbách, zda uvolní dostatečné množství peněz.

„Chodila jsem tam jako malá a dost jsme si tam užili. Teď je to šílené a informaci o obnově vítám,“ uvedla Jindřiška Zámečníková. Obnovu vítá i Miroslav Paldus: „Hřiště samozřejmě pamatuji a docela by bylo prima, že bych tam zašel s vnoučaty.“

Konec dopravního hřiště se začal psát po zrušení Svazarmu, který měl hřiště v majetku. Areál následně přešel pod Sdružení sportovních svazů ČR. To s ním nemělo plány a nabídlo jej městu k odkoupení, zastupitelům se ale nezdály podmínky přijatelné a odmítli. Ani další pokus o odkup v roce 2011 nevyšel a o dva roky později zastupitelé dokonce odmítli uvolnit z rozpočtu města peníze na úpravy okolí areálu.

Lokalita byla stále zdevastovanější. Areál chátral a chátrá. Jen v domku, který je součástí areálu, se scházejí členové Ligy lesní moudrosti ke svým schůzkám.

Jednání s vlastníkem ale naznačují, že už brzy by mohl areál ožít původním využitím – tedy dopravním hřištěm. Město počítá s penězi z rozpočtu a s penězi soukromé firmy. „Za dva tisíce čtverečných metrů zaplatíme bezmála jeden milion korun, to už schválili zastupitelé. Další dva miliony korun bude stát obnova hřiště,“ vypočítává náklady starosta města Ondřej Lochman.

Tuto investici však bude nutno začlenit do rozpočtu na příští rok a budou jej muset schválit noví zastupitelé. „Věřím, že na radnici usednou lidé, kteří tento projekt podpoří,“ říká starosta Lochman. Neměl by to být ale velký problém, protože firma SW Real Estate, která rozvíjí svou činnost v areálu bývalého Liazu, daruje městu 7,3 milionu korun na zachování dobrých vztahů s městem na projekty, jako je stavba komunitního centra či dopravně-bezpečnostní opatření ve městě. Do této oblasti spadá i zmíněné oživení dopravního hřiště.

Město jedná i s Besipem, který by měl zase uvolnit peníze na kurzy dopravní výchovy.

Podzim příštího roku by tak pro školní děti i veřejnost mohlo být ve znamení otevření nového dopravního hřiště.