S poměrně překvapivým zájmem se setkala dotazníková akce organizovaná Městským úřadem v Benátkách nad Jizerou.

Benátecká radnice lidem nabídla, aby se podíleli svými podněty, názory a připomínkami na plánované tvorbě strategického plánu města Benátky.
A výsledek? „Vyplněných dotazníků přišlo něco přes dvě stě,“ uvedl tajemník Městského úřadu Benátky Marek Mařík.

Termín pro odevzdání vyplněných dotazníků vypršel minulý týden ve středu. Než se pracovníci odborné firmy, která pro město strategický plán připravuje, prokousají všemi názory obyvatel, chvíli potrvá.

„Firma má připomínky obyvatel do strategického plánu zakomponovat. Ještě se bude konat schůzka se zástupci firmy a města, ale předpokládám, že výsledky dotazníkové akce budou známé tak do měsíce,“ uvedl dále Mařík.

A co lidem v Benátkách schází a jaké připomínky k dalšímu rozvoji města mají? „Chtělo by to více zelených ploch a laviček,“ soudí Kateřina Hovorková. „Je tady příliš mnoho cizinců, se kterými jsou problémy,“ je přesvědčen zase Ernest Cibrik.

Hodně lidí v Benátkách však upřímně odpovídá, že se jim v jejich městě žije dobře. „Jsem tu spokojen a nic mi v Benátkách neschází,“ odpověděl například Petr Haken.

Už v březnu by mělo být zřejmé, jak účastníci ankety odpovídali na jednotlivé dotazy, ve kterých záležitostech se jejich názory sešly a nakolik tudíž ovlivní připravovaný strategický plán.

„Strategický plán města je dokument, který řeší, jakým směrem by se mělo město v následujících letech ubírat,“ připomněl význam této listiny místostarosta Benátek Pavel Štifter.