Jaké investice máte v plánu na letošní podzim?
Dostali jsme příslib dotace ze Středočeského kraje na dostavbu chodníku v Úhercích, což je poměrně velká akce, kterou bychom měli zahájit v těchto dnech. Zároveň nás čeká výsadba zeleně podél cyklostezky z Nepřevázky do Sýčiny. Vznikne stromořadí, které cyklostezku v horkých dnech zastíní.

Když jste zmínil Úherce, zajímaly by mě i další akce namířené do místních částí.
Objem dopravy je větší a větší, a tak je potřeba zajistit bezpečnost občanů, kteří se pohybují kolem hlavních silnic. V Úhercích dokončíme chodník od návsi na konec obce ve směru na Semčice, dopracováváme projekt chodníků na Holých Vrších, v Bojeticích, v Sýčině a v Libichově od autobusové zastávky na náves. Posledním je už léta řešený chodník z Dobrovice, kde se říká Na Spravedlnosti, do Úherců. Bohužel stále ještě nemáme souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků. Dále chceme vybudovat cyklostezku, která by mimo hlavní trasy propojila místní části s Dobrovicí a poskytla bezpečnou cestu do školy či do práce dětem i lidem dojíždějícím do města na kole.

A investice, které bude město realizovat v delším horizontu?
Plán rozvoje města každoročně aktualizujeme podle potřeby. V poslední době se nám podařilo udělat střechu na základní škole a dostavět vstupní vestibul s šatnami. Dva starší úkoly nám ještě zbývají: dostavba tělocvičny, což bude finančně nejnáročnější, a vybudování učeben v podkroví. Alespoň jeden z těchto projektů bychom rádi zrealizovali v roce 2017, příští rok nás totiž čekají nákladné opravy komunikací.

O co půjde a kterých ulic se to dotkne?
Společnost Vodovody a kanalizace bude výrazně investovat do vodovodního a kanalizačního řadu a město následně v dotčených úsecích provede kompletní rekonstrukci vozovky, chodníků, veřejného osvětlení a našich sítí. Opravy se dočká Husova ulice souběžná s náměstím, která bude probíhat ve dvou etapách. První se dočká jižní část od křižovatky Na Floriánce k pile, zbytek přijde na řadu další rok. Každá etapa bude stát kolem deseti milionů korun. Dále se péče dočká Kateřinská a Vinařická ulice. Z menších projektů můžu jmenovat modernizaci zahrady mateřské školky, nutnou modernizaci sběrného dvora…

Hodláte sběrný dvůr rozšířit stavebně, nebo jen rozšířit nabídku přijímaných komodit?
Jedno i druhé. Zvětšit jej musíme, to je zkrátka nutné. Sběrné dvory se sice projektují na tuny, ale něco jiného je tuna suti a tuna zeleného odpadu. Stále větší požadavky na třídění vedly k tomu, že místo už zkrátka nestačí. Zároveň areál upravíme tak, aby i nákladní automobily mohly dvorem projet a nemusely do něj couvat. Počítáme také s přístřešky, abychom kontejnerům prodloužili životnost. Stát to bude asi šest milionů. Pokud získáme dotaci, provedeme to už příští rok.

Jak to vypadá s farou? Je v této věci něco nového?
Zatím jsme neobjevili žádný dotační titul, který by nám umožnil dát ten historický objekt do pořádku najednou. Letos bychom měli doplnit okapy a upravit střešní krytinu. Příští rok bychom v opravách rádi pokračovali.

A co se týče jejího využití?
Faru si byli prohlédnout zástupci základní umělecké školy, kteří projevili velký zájem o první patro. Škole by nové prostory umožnily vzít víc dětí a uspokojit tak zájem, který je příliš velký. ZUŠ se zatím dělí o prostory s knihovnou v ulici 9. května, na faru by se přesunulo oboje. O druhé polovině jasno ještě nemáme, v úvaze je i zřízení pobočky Domu dětí a mládeže. Jasno máme v tom, že chceme, aby ten objekt žil. Nemá smysl starat se o zakonzervovanou památku bez využití.

Už se pomalu blíží konec roku, na jaké akce se obyvatelé mohou těšit před Vánoci?
Určitě na koncert Dobrovanu, představení Dobrovíta a rozsvěcení vánočního stromu 29. listopadu. Vystoupí Dobrovan i děti ze školy. Každoročně se schází celé město a je to velmi pěkná akce.