Co zajímavého si pro děti připravil a jak bude probíhat zápis prozradila jeho ředitelka Bc. Hana Suková Pelantová.

Kolik kroužků budete v novém
školním roce otvírat? Najdeme mezi nimi nějaké novinky?
Na pěti pracovištích Domu dětí a mládeže nabízíme letos bezmála stovku zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření. Vedle těch tradičních, reprezentovaných například celou řadou výtvarných kroužků, tanečními a divadelními kroužky nebo oblíbenými chovatelskými kroužky, budou moci rodiče vybírat i z mnoha novinek.

Zmínila jste pět pracovišť DDM, můžete je čtenářům připomenout?
Ve Vile DDM budou děti moci zdokonalovat své výtvarné dovednosti například v kroužku Skleněná fantazie, zaměřeném na práci se sklem, v Pavilonu připravujeme otevření sportovního kroužku s military prvky Airsoft a v Zahradě se budou moci scházet děti v nově otevřeném kroužku Veverčata, zaměřeném na ochranu přírody a její poznávání.

Boleslavský Dům dětí a mládeže je záštitou i dvěma v klubům v Benátkách a v Mnichově Hradišti, je to tak?
Ano, a ani naše Kluby dětí a mládeže nezůstávají pozadu. V Benátkách nad Jizerou bychom rádi otevřeli například kroužek deskových her a v Mnichově Hradišti kroužek Hry bez hranic. Kompletní nabídku najdou všichni zájemci již nyní na našich webových stránkách.

Nezapomínáte ve své nabídce na předškoláky?
Pro předškoláky jsou určené kroužky keramiky, flétna, Tvořílek, Člobrdo, pohybovky, Zpívánky, Šikulky atd. V nabídce kroužků je pro lepší orientaci rodičů věk uveden. Maminkám předškoláků jsou určeny oblíbené kluby pro rodiče s dětmi. Na Zahradě je to klub Šneček, v Mnichově Hradišti bude pokračovat ve své činnosti Mateřské centrum Sluníčko nebo klub Korálek. Speciálně zejména pro předškoláky jsou určeny kroužky logopedie.

Kdy bude zápis probíhat a jak bude organizován?
Zápis do zájmových útvarů Domu dětí a mládeže bude probíhat ve dnech 1. a 2. září 2011 v době od 9 do 17 hodin v KDM Benátky n.J., v KDM Mnichovo Hradiště a v Pavilonu DDM Mladá Boleslav (Purkyňova ulice). Po tomto termínu na příslušných pracovištích. Od 1. září budou moci rodiče nově vybírat kroužky a vyplňovat přihlášky i prostřednictvím online systému přímo na našich webových stránkách. Při vyhledávání jim pomůže filtr, který třídí kroužky podle jejich zaměření, věku dítěte a dne schůzek.

Jaká je cena kroužků?
Cena kroužků je stanovena podle jejich náročnosti na materiál, vybavení a jejich délku. Pohybuje se v rozpětí od 1 100 do 2 000 Kč. Platbu od tohoto školního roku přijímáme pouze bezhotovostně převodem na účet nebo úhradou složenkou. Cenu kroužku lze rozdělit do dvou pololetních splátek. Všichni členové zájmových útvarů DDM dostávají příspěvek na dopravu od Sdružení rodičů a přátel DDM na námi pořádané a organizované akce.
Kdy kroužky zahájí svou pravidelnou činnost a co zajímavého ještě v září chystáte?
Pravidelná činnost všech kroužků začíná v týdnu od 19. do 25. září. Během září proběhne na našich pracovištích celá řada akcí pro širokou veřejnost. Všechny obdivovatele plastikových modelů bych ráda pozvala 10. září do Pavilonu na Velkou cenu Mladé Boleslavi. Milovníci deskových her se mohou přihlásit k účasti do oblastních kol originální soutěže, věnované právě jim, a mezi velice zajímavé akce se jistě řadí 9. září i Den otevřených dveří v KDM Mnichovo Hradiště.

PŘEHLED NABÍZENÝCH KROUŹKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VILA DDM

Člobrdo (oblíbené stolní, deskové i drobné pohybové hry ušité na míru pro nejmenší)
Keramika (předškoláci, začátečnící - základy modelování z hlíny, práce s engobou. Pokročilí, mládež a dospělí - modelování, točení na kruhu a glazování)
Tvořílek (různorodé výtvarné techniky pro předškoláky)
Šachy (začátečníci i pokročilí)
Activity (oblíbené deskové, stolní i jiné moderní hry)
Flétna (začátečníci - základy hraní na flétnu pro předškoláky i pokročilé)
Dovedné ruce (tvoření pomocí nejrůznějších technik - Tiffany, fimo…)
Textilní kouzlení (zajímavé textilní techniky - tisky, batika, tkaní aj.)
Kytara (začátečníci i pokročilí - základy hry na kytaru)
Skleněná fantazie (kroužek různých skleněných technik)
Speciální nabídka:
Logopedie (náprava řeči pro 3 děti po 20 minutách)

ZAHRADA DDM

Cvrčkové (prohlubování vztahu dětí k přírodě, ke zvířatům)
Chovatelský kroužek (péče o zvířata v Minizoo)
Teraristický kroužek (chov a péče o terarijní zvířata)
Brontíci (zkoumání a poznávání přírodních zákonitostí)
Lesní svišti (poznávání přírody, táboření, dobrodružné výpravy)
Veverčata (poznávání a ochrana přírody, přírodní tvoření a fotografování)
Šnečci (dopolední program pro rodiče s nejmenšími dětmi)
Ekoklub (šance pro všechny, kterým není lhostejný stav našeho životního prostředí)

PAVILON

Aerobic pro mladší (základní kroky, posilování, sestavy)
Aerobic pro starší (kroky, sestavy, posilování)
Pohybovka (rozvoj pohybových dovedností formou cvičení a her)
Moderní tanec (přípravka - rozvoj tanečních dovedností)
Moderní tanec I., II, III. (základní prvky Street dance, nácvik tanečních sestav)
Stolní tenis (začátečníci i pokročilí
Oříšek (cvičení zaměřená na pozornost, grafomotoriku)
Brainrobic (rozvoj paměťových dovedností)
Rybáři (začátečníci i pokročilí - nauka o rybách, znalost rybářského řádu, praxe)
Hokejbal (hra podobná hokeji s míčkem na asfaltu)
Plastikoví modeláři (stavba modelů letadel a bojové techniky)
Airsoft (sportovní kroužek s military prvky)
Zuřivý reportér (kroužek pro děti a mládež se zájmem o novinařinu a fotografování)
Pro-gaming (On-line hry různých žánrů, společná zábava u počítačových her)
Roztleskávačky (Cheerky) - Cheerleading - sestavy, vystoupení, soutěže
Jitřenka, Kašpárek (loutkářský divadelní soubor - černé a luminiscenční divadlo)
Delfín (vodácko-turistický oddíl - vodní a pěší turistika, rozvoj vodáckých znalostí)
Televizní studio (práce s videokamerou, střihovým programem tvorba dokumentů)