Od 4. října 2010 probíhá na Základní a mateřské škole v Dobrovici program „Hasík aneb Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, který je spolufinancován z grantu ministerstva vnitra.

Děti získávají přiměřené množství informací odpovídajících jejich věku od dvojice speciálně vyškolených instruktorů. Navíc se v průběhu této výuky seznámí jak s činností hasičů, tak s prvky jejich výstroje.

Mezi nejoblíbenější ukázky patří komunikace s hasičem, který má na sobě nasazený dýchací přístroj, nebo také „zkouška spojení“ s operačním střediskem pomocí vysílačky.

Hlavním cílem je však vychovávat preventivně. „Snažíme se touto cestou co nejvíce předejít bolestným tragédiím a snížit vysoké počty požárů způsobených dětmi“, říká jeden z instruktorů, profesionální hasič a vyšetřovatel Michal Macoun. „Navíc se žáci například dozvědí, co dělat, když na nich vzplane oblečení nebo jak se zachovat, když hoří u nich doma“, dodává učitelka a instruktorka Pavla Macounová.

„Tímto programem chce škola oslovit nejen děti, ale také jejich rodiče. Proto dávají instruktoři žákům letáčky o novinkách využitelných pro zvýšení bezpečnosti v rodinách“, řekla ředitelka školy Jana Čejková.

Výuka v každé třídě probíhá ve dvou blocích po čtrnácti dnech. Odměnou pro všechny třídy, které se „Hasíka“ zúčastní, bude návštěva a prohlídka centrální požární stanice v Mladé Boleslavi. Zde si budou moci žáci prohlédnout nejen stanici, ale také například operační středisko či ukázku hašení simulovaného požáru.⋌