Už během dubnových prezentací ideových studií, jejichž autory jsou studenti architekturyz liberecké univerzity, bylo patrné, že ani jedna ze dvou představených variant nebude mít bezvýhradnou podporu. To se později potvrdilo a začala se rodit třetí varianta. Ta v sobě kombinuje nejzajímavější momenty obou studií i připomínky veřejnosti.

„Mohu potvrdit, že aktuálně už vzniká třetí varianta, která neřeší stěhování knihovny do DK. Přesto s vedením knihovny nadále jednáme hodláme v DK vytvořit literární kavárnu vybavenou menším podiem a čítárnou denního tisku a magazínů," uvádí náměstek primátora Daniel Marek.

V prvním patře nevznikne kongresové centrum, o čemž se rovněž uvažovalo, nýbrž víceúčelový přednáškový sál s kapacitou 60 až 80 lidí. V úvaze je stále výstavní síň, která by mohla být otevřena jak krátkodobým výstavám, tak poskytnout zázemí pro stálou expozici pláten v majetku města.

V přízemí se dočká důkladné rekonstrukce divadelní sál, v jehož foyeru vznikne kavárna, i starý přednáškový sál, jenž by měl být přestavěn na hudební klub. Prostory přiléhající na Táborskou ulici budou přestavěny na klubovny pro zájmové spolky, ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Na Výstavišti se jedná o vytvoření klubu pro teenagery starší 15 let, kteří nemají podle vedení města ve městě mnoho příležitostí ke konstruktivnímu trávení volného času.

Úpravou projdou rovněž prostory restaurace, jejíž balkón bude demontován a zrušen, hudebních zkušeben, důstojné úpravy se dočká hlavní vstup, v přízemí vznikne centrum pro nejmenší děti i zázemí pro jejich maminky a celá budova se dočká úpravy opláštění a zvelebení okolí. Jakého, to ještě jasné není. Lze však předpokládat, že půjde spíše o kosmetické úpravy než o nákladnou razantní proměnu.

Na přelomu léta a podzimu se zastupitelům dostane do rukou návrh varianty modernizace číslo tři. Po jejím projednání bude zadáno zpracování finální studie, následně zpracována projektová dokumentace a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Staveniště by mělo být předáno v první polovině příštího roku.

„Rekonstrukce bude zahájena v průběhu roku 2017 a bude rozložena do dvou let. Nechceme Dům kultury na čas zcela zavřít, takže postupovat budeme po etapách. Například plesová sezóna rozhodně ohrožena není," dodává Marek.

V souvislosti s rekonstrukcí DK se dočká úprav i sousední parkoviště. To se dočká jednoho nového nadzemního patra, takže jeho plocha se zdvojnásobí. Půjde však o dočasné řešení, nikoliv o parkovací dům.