Je to něco za něco. Na jedné straně čisté ulice a na straně druhé pěkná řádka dopálených řidičů, kteří při nejlepším spatří své plechové krasavce na ruce nesmlouvavého jeřábu odtahovky a v nejhorším jej najdou až na odstavné ploše za Mladou Boleslaví.

Tento týden totiž firma Compag, téměř z poloviny vlastněná městem, zahájila tradiční jarní očistu města. Jako první byly očištěny komunikace v ulicích Mjr. Frymla, Nádražní a Na Slovance.

„V pondělí městská policie zjistila čtyři vozidla, která ve strojním čištění bránila. Ve všech případech byla vozidla na náklady provozovatelů odtažena do sběrného dvora v Bezděčíně č. p. 12,“ uvedl Tomáš Kypta, ředitel městské policie. Celkem městská policie řešila v pondělí 177 událostí. Například všímavý občan z ulice Na Radouči upozornil, že u křižovatky ulic Na Radouči a U Penzionu je zaparkované vozidlo, které má otevřené zadní dveře.

Hlídka na místě zjistila, že se do dveří přiskřípl bezpečnostní pás a proto se vozidlo nepodařilo uzavřít. Hlídka pás uvolnila a vozidlo řádně uzavřela.

Městská policie v očních hodinách také kontrolovala ubytovny v ulici Na Šafranici a v příměstské části Čejetičky. Ve dvou případech bylo zjištěno porušení ubytovacího řádu: ubytovaní nechali na pokoji své známé, ačkoli to řád ubytovny nepovoluje.

„Toto jednání dořeší správce ubytovny. Neoprávněně zdržujícím se osobám hlídka městské policie doporučila azylové středisko Naděje,“ dodává Kypta.