Mnozí mladí lidé nemají na růžích ustláno a jsou ohroženi návykovými látkami či jinými hrozbami současnosti. Správně vykročit do života jim od nynějška pomůže nízkoprahové centrum Činžák na rohu Čechovy a Havlíčkovy ulice, jež provozuje občanské sdružení Proxima Sociale.

Svou činnost startuje ve čtvrtek ve čtyři hodiny odpoledne, kdy končí tříměsíční zkušební doba klubu a začíná řádný provoz. Co Činžák nabízí? „Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím.

Jeho pracovníci poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik,“ říká Lucie Hejzlarová, regionální koordinátorka pro nízkoprahová zařízení v Mladé Boleslavi.

Klub je místem, kde omladina může bezplatně vyhledat radu a pomoc, sejít se s vrstevníky nebo pěstovat vlastní aktivity. Využít služby Činžáku mohou děti a mládež od 13 do 19 let v obtížné životní situaci, nesmějí si ovšem tykat s drogami či alkoholem.

Takoví mají vstup zakázán. Středisko pomáhá také zvyšovat kompetence v uplatnění na trhu práce a omezit riziko sociálního vyloučení. „Ve čtvrtekod 16 hodin je pro děti a mládež v blízkém parčíku nad klubem připraven program - grilování, grafitti na sololitové desky nebo petanque.

Pokud počasí nebude přát, uskuteční se fotbálek, šipky a další hry v prostorách klubu,“ zve veřejnost na slavnostní otevření Činžáku, na kterém samozřejmě nebudou chybět ani městští papaláši, Lucie Hejzlarová.