Ministryně práce Jana Maláčová zopakovala, že její úřad poskytuje při vyšetřování maximální součinnost – přičemž jde o problém zděděný po předchozích ministryních. Očekává, že si s ní kvůli této věci premiér Andrej Babiš (ANO) přestane dopisovat, ale konečně se sejdou osobně. Ona sama nevidí důvod, aby v souvislosti s policejním zásahem odstupovala z funkce. Stejného mínění je také její stranický šéf a ministr vnitra Jan Hamáček, jenž upozornil, že sama Maláčová v případu figuruje pouze jako svědkyně. Hamáček za svou ministryní stojí a o případu je s Babišem připraven jednat.

Samotný mladoboleslavský projekt, který chce místní magistrát rozjet v budově někdejšího kina v centru města, nese název Sociální a integrační centrum Svět. Jeho hlavním posláním je pomoci cizincům, kteří přišli za prací, zorientovat se v českém prostředí. Ti se totiž ocitají v cizím prostředí bez kontaktů a s nadbytkem volného času, byť se slušným výdělkem (který v řadě případů rozpouštějí v alkoholu nebo utrácejí v hernách) – což s sebou nese problémy dopadající i na okolí.

Pomoc s jazykem

Jeho posláním je nabízet příležitosti ke společenskému vyžití, ale i pomoc se zvládáním češtiny nebo při kontaktu s úřady. Centrum, jež by svou činnost mělo rozjet v prosinci příštího roku, má však pomáhat i našincům, dlouhodobým obyvatelům města a okolí, kteří se ocitnou v problémech. Těm má nabízet zejména poradenství ve finanční tísni, případně rady v právních záležitostech.

Centrum, jehož činnost chce město rozjet ve spolupráci s ministerstvem vnitra, personálními agenturami a Škodou Auto, má být nicméně zacíleno především na cizince. Zejména na ty, kteří na Mladoboleslavsku působí jako agenturní zaměstnanci, připomněl náměstek primátora Robin Povšík (ČSSD), jenž zdůraznil, že s takzvanou migrační krizí nemá mít nic společného. „Ze zaměstnávání cizinců firmy bohatnou, mnozí lidé v regionu díky tomu vydělávají slušné peníze a stát vybírá daně, ale veškeré náklady nese město,“ poznamenal Povšík, který je současně jednám z náměstků na ministerstvu vedeném Maláčovou. „Ať už to jsou náklady na bezpečnost nebo na úklid a svoz odpadu, který často pronajímatelé bytů vůbec neplatí,“ upozornil na souvislosti z pohledu magistrátu.

Připomněl dále, že s cizinci přicházejícími za prací se ve městě někdy objevují celé rodiny – včetně dětí, jež nerozumějí češtině, což přináší citelné problémy na základních školách. V některých třídách je podle Povšíkových slov dokonce až pětina dětí, které neumějí dobře česky! Chystané centrum by se proto mělo mimo jiné orientovat také na aktivity pro matky s dětmi v předškolním věku, kterým by nabídlo kontakt v rodném jazyce.

Představitelé města počítají s tím, že činnost Sociálního a integračního centra Svět bude financována z peněz získaných od státu, z evropských fondů a z příspěvků od firem zaměstnávajících cizince. „Řešení musí zaplatit ten, kdo na agenturním zaměstnávání vydělává,“ shrnul Povšík pohled magistrátu. „Náš vklad spočívá v myšlence, organizaci vzniku a provozu tohoto centra,“ poznamenal.

Smíšené policejní hlídky

Mladá Boleslav má skoro 37 tisíc obyvatel – kromě nich však ve městě dále pobývá zhruba 15 tisíc cizinců. Převahu mají Poláci, Slováci a Ukrajinci, avšak za prací přijíždějí i občané řady dalších zemí. Nejbližší sousedé nicméně jednoznačně vedou. I proto policie zavedla smíšené hlídky, kdy české policisty doprovází kolega z Polska nebo ze Slovenska. Pohled na uniformu známou z domova a výzva ke zklidnění v mateřštině dokáže řadu rozkurážených jedinců rychle přivést k rozumu.

„Zahraniční policisté působí na své krajany velkou autoritou a odpadá jazyková bariéra, což velkou část problémů ulehčuje,“ konstatoval ministr vnitra Hamáček. „Jsem rád, že tento projekt bude pokračovat i do budoucna,“ poznamenal. Podobný model – s účastí policistů z Dánska – se ostatně v minulosti osvědčil i v Praze, když si tam studenti ze severských zemí začali jezdit vyhodit z kopýtka o jarních prázdninách a užít pro ně nebývale laciného alkoholu.

Hlavní poslání Sociálního a integračního centra Svět
- Právní a sociální poradenství
- Jazykové kurzy
- Zázemí institucí států, jejichž obyvatelé na Mladoboleslavsku pracují
- Zázemí neziskových organizací
- Prostor pro pořádání kulturních akcí