Je tomu už třináct let, co v mladoboleslavské nemocnici začali s vyšetřováním poruch ve spánku spojených s chrápáním. Takzvané „chrápací“ centrum za dobu jeho existence využilo již více než 1300 pacientů.

Odměnou většině pacientů byl podle Radka Langera, předního odborníka v tomto oboru, klidný a nerušený spánek. Cesta k tomu je přitom poměrně jednoduchá. Pacient se nejprve objedná na úvodní lékařské vyšetření. Po něm přespí jednu noc ve spánkové laboratoři. Spánek zde stráví připojený na monitor, který zaznamená jeho průběh.

Po vyhodnocení záznamu lékař určí, jak závažný je stav pacienta, zda je chrápání pouze sociální nebo zdravotní problém. „I nádor v ORL oblasti se totiž může projevit pouze chrápáním,“ vysvětlil Langer. Dodal, že v důsledku opakovaného poklesu saturace krve kyslíkem během spánku dochází k celé řadě nefyziologických dějů ohrožujících zdraví klienta.

Odborná pomoc

Po vyšetření následuje několik možností léčby. Vedle operace může někdy pomoci i rehabilitace nebo symptomatologická léčba.

„Je třeba si uvědomit, že za chrápání a SAS syndrom je odpovědná celá řada faktorů, a tak je k tomuto problému nutno přistupovat. Pouhá operace bez spolupráce pacienta je v případě SAS syndromu někdy nedostatečná. U prokázaných apnoiků, tedy pacientů se zástavami dechu a nadváhou, vede ke zmenšení počtu apnoických pauz například i redukce váhy,“ poznamenal Langer.

K úpravě spánkového cyklu a k dramatickému snížení apnoických pauz může podle lékaře Langera dojít i tím, že pacient se svojí váhou dostane pod BMI 28.

„Existují určité metody, jak lze nacvičit zvýšení napětí svaloviny hltanu, ale jsou to metody spíše podpůrné,“ vysvětlil Langer. Dodal, že léčba vždy záleží na typu pacienta a rozsahu jeho potíží. „Někdy je třeba odstranit krční mandle, jindy je nutná plastika patra. Metoda terapie se liší případ od případu,“ řekl. Dle zvolené metody je poté možno výkon provádět buď ambulantně, nebo - při zvolení radikálnějšího výkonu - s dvou až třídenní hospitalizací.

Špičkové pracoviště

Zdravotní program pro diagnostiku a léčbu ronchopatií a SAS syndrom zavedl v Klaudiánově nemocnici v roce 1996 současný primář ORL Karel Podhola. Šlo o první pracoviště tohoto druhu v České republice. Za léčbou do Mladé Boleslavi nyní přijíždějí pacienti z celé republiky. Problém s chrápáním trápí podle slov odborníků především muže. Nejčastějšími klienty jsou ovšem ženy.