S blížícími se volbami se značně vyostřuje nálada mezi kosmonoskými zastupiteli. Jejich středeční jednání provázely osobní útoky, připomínání starých sporů a osočování, o nichž nelze říci, že by některou z projednávaných záležitostí posunovaly kupředu.

Vedle debaty o tom, jak aktuální je potřeba zřídit nový územní plán města, byla velkým tématem případná koupě rodinného domu čp. 142 v Boleslavské ulici, kam by se eventuelně ze zámku přesunulo muzeum, knihovna, kde by bylo zřízeno informační centrum a vybudováno zázemí pro místní spolky. Koupí by byl rovněž sjednocen historický areál Lorety.

„Požaduji podrobnou studii využitelnosti. Bez ní a odhadu nákladů nemůžeme o takové investici vůbec rozhodovat," konstatoval rezolutně zastupitel Eduard Masarčík.

V reakci na to se zastupitel Václav Petříček zastupitelů překvapeně dotázal, zda si vůbec přečetli podrobný materiál, jenž jim poskytl a ve kterém několik odborníků nastínilo možné využití objektu.

„Připadá mi neuvěřitelné, že podle mého odhadu celá řada z vás ty posudky nečetla, renomované odborné posudky," kroutil hlavou Petříček.

Materiál sice nebyl součástí podkladů pro středeční jednání, byl však k dispozici. Aby se s ním mohla seznámit také veřejnost, bude pravděpodobně umístěn na webových stránkách města. Ekonomickou kalkulaci však neobsahuje.

Už už se opakovala situace z prosince loňského roku, kdy si zastupitelé položili klíčovou otázku, zda vznik informačního centra podpořit. Zastupitel Masarčík dokonce vznesl provokativní otázku, zda by vhodnějším objektem pro přemístění výše uvedených institucí nebyl ztrátový Šmak, který musí město dotovat z vlastního rozpočtu.

Na podporu infocentra v Loretě vystoupil z řady posluchačů předseda občanského sdružení Památník barokních Kosmonos Ljulin Christov i předsedkyně Osvětové besedy Milada Remešová.

Výsledek? Ještě předtím než bude zadáno předběžné zjištění ekonomických nákladů na odkup domu a jeho stavební úpravy se zastupitelé na místě sejdou v rámci pracovního jednání a celý objekt si s majitelkou projdou. Teprve poté, co si vytvoří představou, rozhodnou.